східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Кафедра архівознавства та суспільно-правових наук

ІСТОРІЯ

Кафедра архівознавства є структурним підрозділом університету, який здійснює навчально-виховний процес і його методичне забезпечення, веде наукові дослідження, виконує іншу діяльність згідно зі специфікою у відповідності до п. 3 Статуту університету.

Кафедру архівознавства створено наказом ректора № 17 від 12 липня 2001 року із назвою «Кафедра архівознавства». Завідувач кафедри - Ігор Володимирович Довжук, доктор історичних наук, професор, член-кор. УАІН

Головною метою діяльності кафедри архівознавства є підготовка професійних кадрів для архівної галузі: центральних та галузевих державних архівних установ, місцевих державних архівних установ, архівних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об`єднань, державних наукових установ, музеїв та бібліотек, підприємств, установ та організацій різних форм власності . Кафедра готує фахівців за напрямком 0303 «Історія». Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: 6.030303 - бакалавр, 7.030303 - історик архівіст, 8.030303 - магістр архівознавства. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Серед наукових зацікавлень кафедри головними є: підготовка фахових кадрів вищої кваліфікації; формування творчих колективів з видання науково-методичної та навчальної літератури; захист кандидатських, докторських дисертацій; залучення студентів до наукових розробок та публікації їх результатів; проведення конференцій та конгресів; дослідження актуальних проблем у галузі архівознавства, археографії та документознавства, а також історії України.

ДИСЦИПЛІНИ

 1. Археографія
 2. Архівна система України
 3. Архівний менеджмент та забезпечення збереження документів НАФ
 4. Бібліотечна справа в архівній галузі
 5. Визначні діячі української історії та архівістики
 6. Вступ до архівознаваства
 7. Джерелознавство
 8. Діловодство в архівній справі
 9. Документні потоки та масиви
 10. Документознавство в архівній справі
 11. Зарубіжні архіви
 12. Історична бібліографія
 13. Історія архівної справи в Україні
 14. Історія державних установ Укриїни
 15. Історія світових цивілізацій
 16. Історія української культури
 17. Наукова обробка документів
 18. Нормативна база архівних установ
 19. Організація науково-дослідної і методичної роботи в історії та архівної галузі
 20. Основи архівознавства
 21. Основи музеєзнавства
 22. Палеографія
 23. Писемні джерела з історії України
 24. Проблеми метрології в архівістиці
 25. Спеціальні історичні дисципліни
 26. Сучасні архівні технології
 27. Українська історіографія ХІХ - ХХ ст.

ВИКЛАДАЧІ

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада, вчений ступінь

Довжук Ігор Володимирович

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук.

Завідувач філії відділу історії України ХІХ - початку ХХ століття інституту історії України НАН України

Абакумова Вікторія Іванівна

Професор, доктор історичних наук

Барабаш Юлія Василівна

Доцент, кандидат історичних наук

Гусс Крістіна Сергіївна

Асистент

Підченко Світлана Анатоліївна

Доцент, кандидат історичних наук

Сергієнко Ганна Сергіївна

Доцент, кандидат історичних наук

Сиволапов Василь Олексійович

Доцент, кандидат історичних наук

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Однією з найважливіших ланок навчального процесу кафедри архівознавства є налагодження міжнародних зв'язків з вищими навчальними закладами закордонних держав.

За 10-річний період існування кафедри укладено договори про співробітництво з історичними факультетами:

 • Бєлгородського державного університету
 • Волгоградського державного педагогічного університету
 • Польського університету гуманітарних та природничих наук ім. Яна Кохановського

Підтримуються тісні наукові зв'язки. Щорічно проводяться спільні міжнародні наукові конференції.

Передбачено:

 • обмін професорсько-викладацького складу та співробітників;
 • проведення симпозіумів, семінарів;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • сумісна публікація статей, монографій, тез доповідей тощо.

Сайт кафедри

www.arxiv.snu.edu.ua

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна