Загальна інформація

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання:

 • усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх випускників;
 • подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом;
 • підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно – відмінних форм навчання;
 • посилення ролі роботодавців в системі підготовки фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • підвищення рівня конкурентоздатності випускників в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді.

Позитивними показниками дуальної освіти є:

 • організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;
 • розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
 • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);
 • здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
 • врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти. Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практику (працювати) на підприємствах, здобуваючи практичний досвід роботи і на практиці освоювати отримані знання.
Закони України, постанови Кабінету Міністрів, документи Міністерства освіти і науки України

Загальні документи:

Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання у СНУ ім. В. Даля

Дуальна освіта – це освітня модель, яка поєднує теоретичне навчання в закладах освіти з практичним навчанням в робочих місцях. Ця модель освіти широко використовується в країнах Європейського Союзу, включаючи Німеччину, Швейцарію, Австрію та інші.

У дуальній освіті здобувачі освіти проводять частину свого часу в університеті, де вони отримують теоретичні знання та вміння, а також у підприємствах або організаціях, де вони мають можливість застосовувати свої знання в практичній діяльності. Ці підприємства входять до спеціальної мережі партнерів університету.

Дуальна освіта дозволяє здобути реальний досвід роботи в певній галузі, зокрема, дефіцитній на ринку праці, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці та можливість отримання роботи після закінчення навчання. Крім того, така освітня модель дозволяє підприємствам забезпечити собі кваліфіковану робочу силу.

Дуальна освіта є дуже корисною для деяких галузей, таких як машинобудування, електротехніка, автомобільна промисловість, інформаційні технології та інші. Однак, ця модель може бути застосована у будь-якій галузі залежно від потреби.

Дуальна освіта має кілька переваг для студентів, зокрема:

 1. Реальний досвід роботи: Студенти мають можливість отримати реальний досвід роботи в певній галузі, що дозволяє їм навчитися не лише теоретичним знанням, але й набути практичних навичок і вмінь, які можуть бути корисні під час пошуку роботи в майбутньому.
 2. Підвищена конкурентоспроможність на ринку праці: Завдяки реальному досвіду роботи, студенти, які закінчують дуальну освіту, мають вищу конкурентоспроможність на ринку праці порівняно з тими, хто навчався лише теоретичним знанням без практичного досвіду.
 3. Зарплатні переваги: Студенти, які закінчують дуальну освіту, можуть очікувати вищих зарплат, оскільки вони мають практичний досвід, який може бути корисним для роботодавців.
 4. Більш високий рівень самооцінки: Студенти, які навчаються за дуальною освітою, можуть відчувати більшу самооцінку, оскільки вони бачать, що їхні знання та вміння застосовуються в реальному житті.
 5. Зменшення часу навчання: Дуальна освіта може зменшити час, необхідний для навчання, оскільки студенти можуть одночасно навчатися теоретичних знань та отримувати практичний досвід.
 6. Більш широкі можливості розвитку кар’єри: Студенти, які закінчують дуальну освіту, можуть мати більш широкі можливості для розвитку своєї кар’єри, оскільки вони мають практичний досвід.

Щоб перевестися на дуальну освіту, студент повинен виконати наступні кроки:

 1. Вступити до університету на денну форму та провчитись на ній не менше 1-го року (рівень бакалавр), чи 1 семестру (рівень магістр).
 2. Вивчити умови вступу: Студент повинен ознайомитися з умовами вступу на дуальну освіту, Також бажано поговорити з деканом свого факультету про вступ на дуальну освіту, бо умови окремих роботодавців можуть суттєво відрізнятись в частині вимог до знань, вмінь та досвіду.
 3. Вибрати напрямок навчання: Студент повинен вибрати того роботодавця, де напрямок навчання за дуальною освітою буде відповідати інтересам та цілям студента.
 4. Погодити вступ на дуальну освіту із Роботодавцем: Студент повинен знайти роботодавця, який згоден взяти його на роботу та допомогти в навчанні.
 5. Укласти договір: Студент, університет і роботодавець повинні укласти тристоронній договір про дуальну освіту, який визначає права та обов’язки сторін, терміни навчання та оплату.
 6. Пройти вступні іспити: В залежності від умов вступу, студент може повинен пройти вступні іспити або тестування чи співбесіду у Роботодавця.
 7. Почати навчання та роботу: Після успішного проходження вступних іспитів, студент може почати навчання та роботу з роботодавцем.

Створення цієї інформаційної сторінки стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданий через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого ГО “Українська Асоціація Маркетингу” в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст цієї публікації є відповідальністю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.