Університетський центр медіації

Керівник Університетського центру медіації:

доктор психологічних наук, професор

Лосієвська Ольга Геннадіївна

Університетський центр медіації функціонує у Східноукраїнському національному університеті з 2019 року.

Основними завданнями діяльності центру є:

 • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
 • засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
 • вивчення загальних положень медіації, теорії конфліктології, психологічних основ проведення медіації, видів медіації при вирішенні конфліктів;
 • проведення процедур медіації у ефективний, неупереджений та компетентний спосіб по відношенню до сторін;
 • участь у науково-дослідній роботі університету: проведення наукових соціально-психологічних досліджень з найважливіших проблем психологічної науки та соціальної практики, проблем психології та педагогіки вищої школи, обговорення закінчених науково-дослідних робіт;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • підготовка та видання наукової та науково-методичної літератури за результатами проведених наукових досліджень;
 • психологічний супровід розвитку здобувачів вищої освіти (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру; стимулювання саморозвитку та самовиховання: консультування з особистісних проблем; тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги; психологічна допомога у кризових ситуаціях);
 • психологічна адаптація здобувачів вищої освіти першого та другого курсів до системи навчання і виховання у закладі вищої освіти;
 • запобігання конфліктам в студентських колективах (соціометричні та референтометричні дослідження у групах, визначення структури взаємовідносин, розподіл ролей; консультування кураторів за результатами дослідження: спеціальні заняття зі здобувачами вищої освіти для розвитку навичок конструктивного розв’язання конфліктів);
 • психопрофілактика відхилень у поведінці (з’ясування мотивів девіантної поведінки; індивідуальні бесіди, обговорення ситуації в групі чи студентському колективі; психокорекція; проведення консультацій з викладачами з вибору відповідних виховних заходів);
 • корекційно-відновлювальна робота (попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при загрозі суїциду; формування позитивного, психологічного клімату в колективі; психологічне консультування викладачів, кураторів);
 • пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу (психологічна просвіта, навчальна мотивація і методи підвищення пізнавальної активності здобувачів вищої освіти, введення розвиваючого компоненту в навчальну діяльність);
 • соціально-психологічна підтримка викладачів та співробітників (психологічне консультування особистісних проблем, взаємовідносин в сім’ї і колективі; психологічна підтримка у складних життєвих ситуаціях; організація і проведення сеансів психологічної релаксації, навчання прийомам саморегуляції і аутотренінгу; психологічні тренінги: особистісного росту, позитивного мислення, подолання конфліктів).

Основні напрямки діяльності:

 • запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (спорів), який ґрунтується на принципах: добровільності, самовизначеності, конфіденційності, незалежності, неупередженості, гнучкості;
 • організація процесу медіації;
 • організація засідань медіаторів;
 • моніторинг надання послуг з медіації, підготовка звітів та пропозицій по покращенню надання послуг з медіації;
 • ведення інформаційної, рекламної, роз’яснювальної роботи по широкому впровадженню медіації; підготовка презентацій, співпраця зі ЗМІ з питань впровадження послуг з медіації, підготовка матеріалів до друку, тощо;
 • організація конференцій, проведення семінарів (тренінгів), круглих столів та інших заходів для підвищення компетенції медіаторів;
 • надання допомоги медіаторам впроваджувати сучасні підходи і передові техніки у процедурі медіації;
 • здійснення міжнародного співробітництва на меті обміну досвідом у сфері застосування медіації.
 • проведення індивідуальних консультацій та психологічного тестування.