Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

Завідувач Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України:

проф. Бровендер Юрій Михайлович

В нашому університеті у 2017 році було відновлено Східноукраїнську філію Інституту археології НАН України з метою комплексного дослідження археологічної спадщини Східної України.

Основні завдання філії:

 • розробка та практична реалізація наукових програм у галузі археологічних досліджень з вивчення давньої історії та археології в межах Східної України;
 • участь в розробці фундаментальних проблем з історії виробничої діяльності давнього населення Східної України;
 • взаємодія з академічними й вузівськими установами у галузі підготовки фахівців з археології;
 • сприяння збереження культурної спадщини України;
 • проведення рятувальних та запланованих наукових досліджень в галузі археології;
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • залучення студентів, аспірантів і докторантів до участі у виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів досліджень в навчальний процес;
 • створення та ефективне використання дослідницько-експериментальної бази;
 • знайомство населення регіону, як і громадян України, загалом, з результатами археологічних досліджень.

Основними напрямками діяльності філії є:

 • дослідження Капітанівського археологічного мікрорайону – унікального комплексу побутових пам’яток доби бронзи Східної України зі свідоцтвами металовиробництва, як, саме, і інших археологічних пам’яток цього регіону, пов’язаних з виробничою діяльністю;
 • створення фондових та експозиційних матеріалів музею давньої історії Східної України;
 • музеєфікація пам’яток Капітанівського археологічного мікрорайону та розвиток на його базі наукового археологічного туризму;
 • участь у загальнодержавній програмі збереження та використання об’єктів культурної спадщини;
 • проведення наукових досліджень пам’яток археології, в т.ч. рятувальних;
 • проведення археологічних розвідок з виявлення пам’яток археології на території Луганської та Донецької областей;
 • на замовлення спеціального уповноваженого органу виконавчої владі: у сфері охорони культурної спадщини, здійснювати наукову археологічну експертизу та погодження програм і проектів містобудівних архітектурних та інших земляних робіт на пам’ятках археології, у зонах охорони археологічних пам’яток, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

У Нижній Дуванці Сватівського району археологи розкопали курган. Що знайшли?

29 листопада 2019 року Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля дружно зустрічав багато різносторонніх людей зацікавлених археологією на презентації матеріалів археологічних досліджень кафедри історії та археології юридичного факультету, проведених влітку 2019 р. На заході були присутні викладачі вишу, громадськість міста Сєвєродонецька, студенти СНУ ім. В. Даля, слухачі Луганської МАН.

Урочисте відкриття заходу було розпочато відомим археологом, доктором історичних наук, професором кафедри історії та археології юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Юрієм Бровендером. Приємні слова підтримки та наукові настанови висловили ректор СНУ ім. В. Даля професор Ольга Поркуян та декан юридичного факультету доцент Олена Арсентьєва.

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

Насправді, масштаби цьогорічних археологічних заходів значущі – це археологічна експедиція біля с. Нижня Дуванка Сватівського району, чергове обслідування агломерації поселень епохи бронзи поблизу с. Капітанове Новоайдарського району, участь у відкритті археологічної виставки «Людина в просторі степу. Доба каменю. Доба бронзи» на базі Донецького обласного краєзнавчого музею (м. Краматорськ) та ін.

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

Вразила неймовірна зацікавленість археологічними дослідженнями молодого покоління. В рамках цього заходу слухачі секції «Археологія» мали нагоду представити свої наробки та результати наукових дослідів. Катерина Шепель, Денис Мінін, Марія Мицик, Ілля Водолазський висвітлювали питання, що пов’язані з особливостями поховального обряду носіїв культурних традицій на теренах Східної України у добу бронзи (III-II тис. до н.е.), виробничою спеціалізацією комплексу пам’яток Капітанівського археологічного мікрорайону та інші цікаві факти археологічних досліджень.

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

Також слід відзначити приємні несподіванки – поповнення фондів майбутнього археологічного музею СНУ ім. В. Даля новими надходженнями, що люб’язно надали мешканці м. Сєвєродонецька. Серед матеріали знаряддя праці, прикраси, зброя доби бронзи (III-II тис. до н.е.), раннього залізного віку (друга половина I тис. до н.е), доби раннього середньовіччя (VIII- X ст.), а також пізнього середньовіччя (казацької доби).

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

Наприкінці зазначимо, що всі, хто вважає археологічні дослідження цікавою пригодою з красивими та яскравими історичними знахідками, дуже помиляються! Насправді – це ще й справжнє випробування фізичною працею. Сподіваємося, що та праця на археологічних розкопках слухачів МАН, в багато разів виправдається для них в майбутньому. Можливо для когось це буде не одна перемога в різних конкурсах, виставках, конференціях, а для когось і вибором майбутньої професії.

А сьогоднішній їх виступ має стати початком успішного захисту наукової роботи на конкурсі-захисті наукових робіт МАН.