Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Представники СНУ ім. В. Даля взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін».

Конференція була ініційована консорціумом партнерів Проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU). Взяли участь: Інститут вищої освіти НАПН України, Маріупольський державний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британська Рада в Україні. Партнерами в організації Конференції також виступили: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Національна агенція Advance HE (Велика Британія).

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Учасників конференції привітала Leigh Gibson, директорка Британської Ради в Україні і Світлана Калашнікова, керівниця Проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU), радниця при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Мета Конференції – обговорити проблеми та виклики, що є актуальними для університетів України в умовах нових реалій, спричинених військовою агресією та завданнями післявоєнного відновлення країни.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Для обговорення були винесені наступні питання:

  • Усвідомлення змін, що відбуваються у вищій освіті України;
  • Стратегія Університету: зміни як виклик і вікно можливостей;
  • Практики злиття ЗВО. Як це робити правильно
  • Що таке університетське врядування? Як його досягти в Україні? Як організувати ефективну роботу врядування.
Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

На сьогодні є усвідомлення необхідності підтримки переміщених університетів в умовах стратегічної та ресурсної невизначеності через зростання їхньої соціальної місії, особливо у відродженні після війни регіонів, які були під окупацією. Звідти термін «прогромадський університет» (Civic university), що говорить про його місію: служіння для громади, у громаді, разом з громадою. Наразі відбувається формування мережі національних прогромадських університетів. Навколо цих етичних, патріотичних, культурних осередків відбуватиметься відродження регіонів. Тому в університетів виникає потреба стратегування й свого майбутнього, і їхніх громад. Відбувається усвідомлення цінності й унікальності університетів як виконавців цих завдань.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування
Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Лілія Гриневич, перший проректор Київського університету імені Бориса Грінченка, разом з колегою Євгеном Ніколаєвим представили звіт Аналітичного центру університету «Вища освіта в Україні: зміни через війну». Значна увага звіту приділена переміщеним університетам, в яких навчаються і працюють 8-9% українських студентів і викладачів.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Мета аналізу – позначити діапазон проблем і викликів, з якими стикнулася система вищої освіти через пандемію і війну, і оцінити досвід і рішення органів влади й університетів щодо реагування на них, надати актуальну інформацію міжнародним партнерам для визначення допомоги з їхнього боку та розширення співпраці між українськими та іноземними університетами.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Оцінюючи наданий аналіз Руслан Галгаш, проректор СНУ ім. В. Даля, зазначив: «Слід бачити в переміщених університетах потенціал для відновлення України. Не можна ігнорувати той факт, що 99% викладачів/співробітників перемістилися на українську територію, потенціал збільшується, і саме їм доведеться відновлювати життя на деокупованих територіях».

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Британські колеги Prof. Malcolm Todd, Provost and Deputy Vice-Chancellor, Leeds Trinity University, Prof. Catherine O’Connor, Pro-Vice Chancellor for Education and презентували доповідь про державну політику щодо вишів. Стратегія побудована навколо 4 принципів: освіти та досвіду; кар’єри та підприємництва; людей та стійкого розвитку; досліджень, впливу, інновацій. Навколо цих принципів будуються підстратегії. Маркери успішності проєктів:

  • обговорення працівниками і студентами;
  • успіх студентів,
  • підтримка інституційної стійкості,
  • підтримка громадянських і громадських обов’язків;
  • допомога у задоволенні галузевих вимог.
Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Alex Mortby, Vice Principal, Curriculum and Higher Education, Bedford College Group, поділився результатами створення Bedford College Group шляхом злиття кількох закладів: більша фінансова стійкість, зріст авторитету і репутації, покращений доступ до ресурсів, краща якість надання пропозиції.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Ольга Поркуян, ректорка СНУ ім. В. Даля, висловила думку про те, що злиття закладів в Україні має відбуватися/продовжуватися вже після закінчення війни, бо виникає багато проблем через неправильне оформлення майна або земельних ділянок, і цей процес ускладнюється через окупацію територій розташування учасників злиття. Пан Алекс погодився з цією думкою і навів реальні приклади подолання проблем з об’єднанням закладів.  

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Aaron Porter, Associate Director, Advance HE, представив огляд врядування у вищій освіті Великої Британії та умови для ефективних рад. Спікер порівняв ситуацію в країнах королівства, окреслив ключові риси органу врядування ЗВО.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування
Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування

Михайло Винницький, віце-президент з науково-навчальних студій  Національного університету «Києво-Могилянська Академія» розповів про специфіку університетського врядування в Україні. Спікер наголосив, що в національній системі вищої освіти немає балансу між автономністю ЗВО і ініціативами регуляторних органів, і цей дисбаланс посилений через війну, бо відсутня ініціатива знизу.

Третя функція університетів, досвід злиття, організація врядування