Конференція трудового колективу: продовжуємо вражати одне одного

Відбулася Конференція трудового колективу Університету. Гімн України на початку заходу вже традиційно доповнила хвилина мовчання на знак вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Зі звітом щодо діяльності у 2022/2023 навчальному році виступила ректорка СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян.

Свою доповідь Ольга Поркуян присвятила змінам та досягненням, які відбулися в Університеті за звітний період щодо наступних напрямків діяльності:

 • забезпечення стабільної роботи Університету;
 • забезпечення студентів та працівників місцями в гуртожитках;
 • вирішення питання щодо розміщення Університету для організації освітньої діяльності;
 • акредитація та ліцензування відповідно до планів Університету;
 • збільшення кількості публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та WoS;
 • збільшення фінансування наукових досліджень, у т.ч. за рахунок міжнародних грантів;
 • створення системи, що забезпечує постійну взаємодію кожної кафедри з закордонними партнерами в рамках міжнародних проєктів.
Конференція трудового колективу: продовжуємо вражати одне одного

«В умовах військового стану виконано багато роботи з реорганізації навчального процесу», – зазначила доповідачка. Зокрема, в умовах воєнної агресії, виходячи з міркувань максимального дотримання безпекової ситуації та прогнозованих проблем в енергетичній системі України, а також відповідно до рекомендацій МОН України щодо навчальних планів для 1-го курсу навчання 2022 року вступу, були внесені зміни до графіків освітнього процесу та розподілу кредитів. Такий підхід дозволив максимально забезпечити безперервність освітньої діяльності із дотриманням відповідної якості. Також додатково були вжиті термінові та своєчасні заходи щодо посилення ефективності вирішення цього питання, а саме:

 • внормована низка організаційних питань освітньої діяльності в умовах, коли Університет знаходився в стані перманентної зміни локацій, до остаточного вирішення питання з розташуванням Університету в місті Київ;
 • внормовувались та вдосконалювались розроблені раніше рекомендації та інструкції щодо документообігу;
 • забезпечено відновлення та виготовлення дублікатів документів про освіту здобувачів вищої освіти попередніх років, які втратили оригінали через потрапляння в зону воєнних дій;
 • вдосконалено структуру каталогу дисциплін вільного вибору.

«У сфері забезпечення якості головним є те, – зазначила Ольга Вікторівна, – що ми продовжуємо тримати сталий розвиток.  При цьому одним із головних напрямків було визначено забезпечення конкурентного становища випускників Університету на ринку праці та їх кар’єрного зростання. Зокрема, протягом періоду відновлення діяльності в умовах евакуації Університетом здійснено низку заходів щодо співпраці зі стейкхолдерами».

Протягом минулого навчального року були успішно акредитовані 17 освітніх програм за спрощеною процедурою, до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надано заяву щодо акредитації п’ятнадцяти освітніх програм.

Продовжується робота з розробки нових освітніх програм в рамках проєкту Фулбрайта та співпраці з європейськими й американськими партнерами з питань підвищення якості освіти.

У сфері інформаційної складової діяльності у 2022 році Університет почав активну реалізацію одного з напрямів, що задекларований у Стратегії розвитку СНУ ім. В. Даля, а саме глобальної цифровізації усіх сфер діяльності шляхом розбудови «Цифрового університету».

Також Ольга Поркуян повідомила про об’єднання кафедр – структурні зміни, які наразі впроваджуються в Університеті для забезпечення якості навчання.

Конференція трудового колективу: продовжуємо вражати одне одного

Рівень наукових досягнень показують позиції Університету у визнаних рейтингах:  консолідованому рейтингу ЗВО України 2023 року (88-е місце з 250 ЗВО, серед університетів Луганщини 1-е місце), ТОП-200 Україна 2023 (56-е місце, серед університетів Луганщини 1-е місце), за даними Укрпатенту за 2022 рік за кількістю отриманих патентів серед закладів вищої освіти МОН України (15-е місце), за кількістю поданих заявок за перше півріччя 2023 року (9-е місце), Webometriсs (70-е місце серед вишів України та 2-е місце серед ЗВО Луганської області), наукометричної бази SCOPUS (54-е місце), входження в ТОП-50 українських ЗВО за обсягами фінансування наукових досліджень з держбюджету.

Науковці університету залучили додаткові кошти шляхом укладання  господарчих договорів з підприємствами, а також за міжнародними науковими проєктами Горизонт та Еразмус + .

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт кафедрами Університету було подано близько 200 робіт, 78 з яких стали переможцями за 47 науковими напрямками. Студенти університету є співавторами 191 наукової статті, 15 патентів України на винаходи та корисні моделі, залучаються до виконання держбюджетних НДР.

Міжнародна діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Університету та становить одне з головних джерел його розвитку. У минулому навчальному році за участі співробітників виконувалося 27 міжнародних проєктів. Було подано близько 20 грантових заявок на проєкти USAID, ПРООН, УВКБ ООН, Програми Еразмус+, Програми «Горизонт Європа», Програми імені Фулбрайта, програми ЄС, проєкт Британської Ради в Україні та інші. Також активно реалізовувалося 14 проєктів з розвитку наукової та освітньої інфраструктури. В цілому, вдалося не лише зберегти існуючі партнерства з міжнародними організаціями та продовжити реалізацію міжнародних проєктів, а й започаткувати нові.

Протягом звітного періоду 48 науково-педагогічних працівників пройшли стажування та курси підвищення кваліфікації (5 – очно, 43 – дистанційно), значно зросла кількість студентської мобільності онлайн.

Завершуючи звіт, Ольга Поркуян подякувала колегам і студентам за наполегливу працю та самовідданість під час серйозних випробувань в цей важкий період і означила конкретні завдання на наступний рік.

Голова Наглядової ради СНУ ім. В. Даля Вілен Фаталов привітав Конференцію з початком навчального року, зробив важливі застереження, що стосуються роботи в українському закладі вищої освіти, і запропонував усіляку підтримку Університету й усіх членів університетської спільноти.

Конференція трудового колективу: продовжуємо вражати одне одного

Перший проректор Дмитро Марченко, проректор з наукової роботи Євген Целіщев і проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Руслан Галгаш доповіли про виконання показників ефективності за напрямами своєї відповідальності.

Учасники Конференції погодили пропозиції щодо включення до складу Вченої ради професорки кафедри хімічної інженерії та екології, д.т.н., професорки Тетяни Римар і завідувачки кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління, д.т.н., професорки Марини Лорії.

Конференція визначилася з напрямками подальшої роботи колективу, успіх якої, за словами Руслана Галгаша, залежить від прагнення вражати одне одного покращеними показниками ефективності, залученням грантових коштів, успіхами викладачів і студентів. І все це завдяки незламності колективу.