Запрошуємо до публікації в науковому збірнику «Духовність особистості: методологія, теорія і практика»!

Шановні друзі, колеги, відкрито набір наукових праць в перший номер збірника «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який внесено до переліку наукових фахових видань України (кат. Б).

Запрошуємо до науково-творчого співробітництва.

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії і практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.

Запрошуємо до публікації в науковому збірнику «Духовність особистості: методологія, теорія і практика»!

Журнал включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р., CGIJ OAJI – 0.350), Google Scholar (2014 р., h-індекс 2021 – 17), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2008 р.), Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICI 2020 – 82.37). 

Офіційний сайт збірника: https://journals.snu.edu.ua/index.php/DOMTP_SNU