Поєднуємо теорію з практикою – удосконалюємо освітній процес

Юридичний факультет СНУ ім. В. Даля продовжує розвивати співробітництво з роботодавцями. Об’єднання зусиль направлено на отримання здобувачами вищої освіти спеціальності 081 “Право” теоретичних знань, навичок і вмінь разом з практичною діяльністю у сфері надання правничої допомоги.

З цього приводу декан Юридичного факультету Олена Арсентьєва та керівник “АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БОНА ФІДЕ ГРУП” Михайло Клименко підписали меморандум про співпрацю. Подія відбулася у лютому 2024 року.

Мета співпраці – проведення спільних заходів та координації діяльності щодо удосконалення освітнього процесу та проходження студентами виробничої та інших видів практик.