Отримай ступінь бакалавра/магістра за рахунок ваучеру від Центру зайнятості

Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Це документ, що дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти.

Хто має право навчатися за державний кошт?

Ваучер на навчання видається одноразово центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:

І. Особи, старші 45 років:

ІІ. Внутрішньо переміщені особи:

ІІІ. Особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я:

ІV. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України:

 • професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта;
 • звернулися протягом трьох років з дня звільнення з військової служби після участі у проведенні АТО (ООС);
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не отримували ваучер раніше;

V. Особи, стосовно яких згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

VІ. Особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

VІІ. Особи, які у період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Навчання

На підставі ваучера здійснюється:

1) підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;

3) підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти);

4) спеціалізація та підвищення кваліфікації.

Як це робиться?

КРОК 1. Обрати спеціальність і форму навчання.

КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості (онлайн або оффлайн) із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день із дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів із дня прийняття рішення.

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів із дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.

ВИМОГИ ДО ВСТУПУ:

Бакалавр (вступ на основі диплома молодшого спеціаліста)

Для спеціальностей:

014 Середня освіта. Українська мова і література

015 Професійна освіта. Цифрові технології

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Управитель ОСББ)

075 Маркетинг

076 Підприємництво і торгівля

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

204 Технологія виробництва переробки продукції тваринництва

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

242 Туризм та рекреація

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

результати НМТ 2022-2024 року, або ЗНО 2021 року із двох конкурсних предметів (перший, другий предмети), мотиваційний лист.

Для спеціальності:

022 Дизайн

результати НМТ 2022-2024 року, або ЗНО 2021 року, творчий конкурс, мотиваційний лист.

Для спеціальності:

017 Фізична культура і спорт

результати НМТ 2022-2024 року, або ЗНО 2021 року, конкурс фізичних здібностей, мотиваційний лист.

Бакалавр (вступ на основі диплома бакалавра)

Для спеціальностей:

014 Середня освіта. Українська мова і література

015 Професійна освіта. Цифрові технології

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Управитель ОСББ)

075 Маркетинг

076 Підприємництво і торгівля

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

204 Технологія виробництва переробки продукції тваринництва

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

242 Туризм та рекреація

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

результат фахового випробування, мотиваційний лист.

Магістр (вступ на основі диплома бакалавра)

Для спеціальностей:

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

204 Технологія виробництва переробки продукції тваринництва

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

результат ЄВІ 2023 або 2024 року, фахове випробування, мотиваційний лист.

Для спеціальностей:

014 Середня освіта. Українська мова і література

015 Професійна освіта. Цифрові технології

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Управитель ОСББ)

075 Маркетинг

076 Підприємництво і торгівля

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

242 Туризм та рекреація

результат ЄВІ 2023 або 2024 року, ЄФВВ 2024 року, мотиваційний лист.

Магістр (вступ на основі диплома магістра / спеціаліста)

Для спеціальностей:

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

204 Технологія виробництва переробки продукції тваринництва

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

вступні випробування (іноземна мова, фахове), мотиваційний лист.

Для спеціальностей:

014 Середня освіта. Українська мова і література

015 Професійна освіта. Цифрові технології

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Управитель ОСББ)

075 Маркетинг

076 Підприємництво і торгівля

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

242 Туризм та рекреація

результат ЄВІ 2023 або 2024 року, ЄФВВ 2024 року, мотиваційний лист.

Особи що мають статус учасника бойових дій мають право складати вступні випробування в університеті замість НМТ, ЄВІ, ЄФВВ.

За більш детальною інформацією потрібно звертатись до Приймальної комісії.

Перелік документів для вступу до університету:

– заява про вступ;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний) ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копія паспортного документа;

– копія ідентифікаційного коду;

– 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;

– приписне свідоцтво або військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі

1. Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

– адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

– пароль для входу до особистого електронного кабінету;

– серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

– номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО)/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;

– тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ);

– реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

2. Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіна та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку Університету зі вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів, завантажені копії документів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ різних років відповідно до Правил прийому.

3. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

– в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

– тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

– ступінь вищої освіти;

– основу вступу;

– конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми;

– форму здобуття освіти;

– інформацію про вступника.

5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Університету (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа Приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника в Університеті, де міститься мотиваційний лист. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Вступ для осіб з інвалідністю

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтверджувальних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ, спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року /рішенням Приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит Приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що засвідчений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

– особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, в якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, в якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);

– особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до Приймальної комісії Університету документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Основна сесія

Для здобуття ступеня бакалавра

 • Реєстрація для складання НМТ – 14.03-11.04.2024
 • Додаткова реєстрація для складання НМТ – 10-15.05.2024
 • Реєстрація електронного кабінету вступника – з 01.07.2024
 • Початок прийому заяв та документів – 19.07.2024
 • Закінчення прийому заяв та документів – 31.07.2024
 • Наказ на зарахування – не пізніше 30.08.2024

Для здобуття ступеня магістра

 • Реєстрація для складання ЄВІ, ЄФВВ 2024 (в університеті) – 07-29.05.2024
 • Додаткова реєстрація для складання ЄВІ, ЄФВВ 2024 (в університеті) – 17-21.06.2024
 • Реєстрація електронного кабінету вступника – з 01.07.2024
 • Початок прийому заяв та документів – 01.08.2024
 • Закінчення прийому заяв та документів – 21.08.2024
 • Наказ на зарахування – не пізніше 30.09.2024

Додаткова сесія (бакалаврат/магістратура)

 • Початок прийому заяв та документів – 09.09.2024
 • Закінчення прийому заяв та документів – 22.09.2024
 • Наказ на зарахування – не пізніше 30.09.2024