Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля знову серед найкращих!

СНУ ім. В. Даля посів 50-у позицію у щорічному академічному рейтингу ЗВО «Топ-200 Україна 2024», значно піднявши свої показники порівняно з попереднім роком.

Рейтинг ЗВО вісімнадцятий рік поспіль оцінюють Центр міжнародних проєктів Євроосвіта спільно з міжнародною групою IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних змін в ході сучасних реформ та періоду воєнного стану.

Оцінювання діяльності українських університетів у 2024 році при визначення рейтингів «Топ-200 Україна 2024» здійснювалося на основі базових принципів:

  • забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів;
  • врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів.
  • пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Про це детальніше.