ПРОЕКТ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВОЇ УСТАНОВКИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ТА НАФТОПЕРЕРОБКИ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ

ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ В РОЗПЛАВІ ШЛАКУ

ВОДОВУГІЛЬНЕ ПАЛИВО

БРИКЕТУВАННЯ НЕКОНДИЦІЙНОГО ВУГІЛЛЯ, ДРІБНОГО ТОРФУ ТА ІНШИХ ВІДХОДІВ – АЛЬТЕРНАТИВА ПРИРОДНОМУ ГАЗУ АБО МАЗУТУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ КОМУНАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ

ОДНОСТАДІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ВОДНЮ В РІДКОМУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ТЕПЛОНОСІЇ

ТЕРМОСТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ РІДКОГО СКЛА

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЛУЧЕННЯ МЕТАЛІВ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ

ІМПУЛЬСНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНИХ ПОШКОД І ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ БАНК ДАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

КВАЗІГЛОБОЇДНА ЗУБЧАТА ПЕРЕДАЧА ДРУГОГО РОДУ

МУЛЬТІЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГІБРИДНІ ВІБРОВЕРСТАТИ ДЛЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-ЗАЧИЩУВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

ПОВОРОТНИЙ СТІЛ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТИСКУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПІНОЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА

УТВОРЕННЯ НОВИХ ВЕРСТАТНИХ СИСТЕМ ВИГОТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

АДАПТИВНА ПІСОЧНА СИСТЕМА ЛОКОМОТИВА БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПУ

ДЕМПФЕР КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА OB-GYN

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ AUTOTEST-DFB

ІНСТРУМЕНТ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ НА БАЗІ ОДНОПЛАНИХ КОМП’ЮТЕРІВ PIRAT