Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є одним із лідерів з винахідницької діяльності в Україні. Винахідницька діяльність має гарні традиції в університеті, початок яких покладено  ще в 70-ті роки минулого століття.

Наразі університет має 175 патентів CША, Німеччини, Франції, Канади, Китаю та інших країн, а також понад 2300 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Вагомий внесок у винахідницьку діяльність внесли:  Заслужений діяч науки і техніки України проф. Голубенко О.Л., Заслужені винахідники України   докт. техн. наук Горбунов М.І. та  канд. техн. наук Могила В.І.,  докт. техн. наук Смирний М. Ф. , докт. техн. наук  Брагін Б.Ф. та інші науковці.

За даними Укрпатенту 2021р. університет входить у десятку навчальних закладів, підпорядкованих МОН України, з найвищою винахідницькою діяльністю.

Університет приймав участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» та здобував перемоги у різних номінаціях, як Всеукраїнського рівня, так і регіонального.  


2014 рік

  • У номінації “Кращий винахід року у галузі нових речовин і матеріалів” перемогу отримав “Спосіб одержання похідних піримідо[4,3-b] [1,3,5] селенадіазину” (патент на винахід № 100738); автори: Кривоколиско С.Г., Фролов К.О.;
  • У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Композиція для отримання пінопласту” (патент на корисну модель № 62919); автори: Мілоцький В.В., Мілоцький Р.В.

2015 рік

  • У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Спосіб гальмування локомотива та система його здійснення” (патент на корисну модель № 109064); автори: Горбунов М.І, Кравченко К.О., Просвірова О.В., Слюсарєва Л.О.

2016 рік

  •  У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Спосіб керування процесом нейтралізації азотної кислоти у виробництві аміачної селітри” (патент на корисну модель № 110520); автори: Стенцель Й.І, Проказа О.І, Літвінов К.А.

2020 рік

  • Дипломант конкурсу «Винахід року 2020», патент на винахід №116287 «Колодкове гальмо», автори  Бойко Г.О., Бойко Т.В., Збітнєв П.В.

Найкращі винахідники університету за кількістю патентів України на винаходи і корисні моделі

1. Могила В.І.  – автор 189 патентів 

2. Ковтанець М.В.  – автор 129 патентів 

3. Бойко Г.О. – автор 65 патентів 

4. Сергієнко О.В. – автор 45 патентів 

5. Просвірова О.В. – автор 45 патентів 

6. Марченко Д.М. – автор 41 патентів 

7. Фесенко Г.В. – автор  41 патентів 

8. Білошицький М.В. – автор 37 патентів 

9. Михайлов Є.В. – автор 26 патентів 

10. Семенов С.О. – автор 24 патентів 

11. Поркуян О.В. – автор 22 патентів 

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ

Власник: СНУ ім. В. Даля

З питань консультацій про набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності звертайтесь Інформаційно-аналітичний відділ, група інформаційного та патентного забезпечення – пров. фахівець Сурікова Ніна Миколаївна

Зразки документів, необхідних для отримання охоронних документів: