Розширено спектр спеціальностей для опублікування наукових статей у наукових виданнях університету.

На підставі рішень Атестаційної колегії МОН України від 09 лютого 2021 року (наказ МОН України від 09.02. 21 р. № 157) фахові (категорія “Б”) наукові видання університету “Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля” та “Наукові вісті Далівського університету” (електронне фахове видання) розширили перелік спеціальностей за якими мають право приймати наукові статті до опублікування відкритим друком.

Відтепер у науковому виданні “Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля” можна публікувати наукові статті за спеціальностями: 051, 073, 075, 122, 131, 132, 133, 141, 151, 161, 273, а у електронному фаховому науковому виданні “Наукові вісті Далівського університету” – за спеціальностями: 073,122,131, 132, 133, 161, 273.

Розпочався набір наукових статей в електронне наукове фахове видання «Наукові вісті Далівського університету», № 23.

Журнал включено до переліку електронних періодичних фахових видань України (категорія Б).

Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020р.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021р.

Галузь науки: технічні.

Спеціальності :

  • 073- менеджмент,
  • 122 – комп’ютерні науки,
  • 131 -прикладна механіка,
  • 132 – матеріалознавство,
  • 133 – галузеве машинобудування,
  • 161 – хімічні технології та інженерія,
  • 273 – залізничний транспорт

ISSN 2222-3428

Умови публікації за посиланням: http://nvdu.snu.edu.ua/?page_id=100

За консультацією звертатись до завідувача інформаційно-аналітичного відділу НДЧ Зеленка Олександра.

  • 050-915-34-52
  • iav@snu.edu.ua