Аспірантура & Докторантура

Завідувач аспірантури і докторантури

Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), а докторантура – тільки з відривом від виробництва (тобто очна).

СТИПЕНДІЯ аспірантам університету призначається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: для аспірантів – 90 відсотків посадового окладу викладача.

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури:

  • трудову книжку;
  • копію  паспорта;
  • довідку про ідентифікаційний код.

Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Трудові книжки аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, зберігаються у відділі докторантури і аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки в разі потреби видається за поданою заявою.

КАНІКУЛИ для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюються з 1 липня до 31 серпня.

ДОДАТКОВА оплачувана відпустка

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями СНУ ім. В. Даля

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

011 Науки про освіту
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
073 Менеджмент
081 Право
102 Хімія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
273 Залізничний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

Розклад занять для аспірантів дивіться за посиланням.

2024 рік


Вартість навчання аспіранти 2024-2025 (станом на 01.04.2024)