Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та / або квотою-1, квотою-2;
 • переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію.

Для реалізації права скористатися спеціальними умовами вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують його право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі – Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року (пункт 10 частини другої статті 7).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення інваліда війни;
 2. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копію довідки медико-соціальної експертизи з висновком про зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності.

Підкатегорія: Особи, які визнані особами інвалідністю внаслідок війни (пункти 11 -14 частини другої статті 7).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення інваліда війни;
 2. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копію довідки медико-соціальної експертизи.

Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю – 1 категорія.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою
  або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
 3. посвідчення категорії 1 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Б синього кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Я синього кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 1 серії Я синього кольору «Учасник ліквідації ядерних аварій» (категорія 1).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю – 2 категорія.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів);
 3. посвідчення категорії 2 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році» без штампу «Перереєстровано»
  або
  посвідчення категорія 2 серії Б сірого кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Я сірого кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору «Учасник ліквідації
  ядерних аварій».

Підкатегорія: Діти з інвалідністю до 18 років – у зв’язку з Чорнобильською катастрофою.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення жовтого кольору, серія Д «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи»
  та
  вкладка до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 2. свідоцтво про народження;
 3. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Підкатегорія: Діти віком до 18 років, в яких померли батьки, віднесені до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти віком до 18 років, у яких померли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення жовтого кольору, серія Д «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи»;
 2. свідоцтво про народження;
 3. посвідчення категорії 1 або 2 або 3 «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 2 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році» без штампу «Перереєстровано»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору “Учасник ліквідації ядерних аварій»;
 4. свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 5. довідка (додаток № 2), затверджена Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим Постановою;
 6. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Підкатегорія: Діти віком до 18 років потерпілих від Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів);
 3. посвідчення І категорії «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році».

Особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення по інвалідності;
 2. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копія довідки медико-соціальної експертизи;
 3. рекомендація органів охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-1).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)
  або
  посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 632).

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-1).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти;
 2. витяг з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, у якому зазначено причину відмови.

Підкатегорія: особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей.

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. медичний висновок, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту;
 2. відповідне підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення.

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» створені в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з метою забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти особами, які проживають на окупованих Російською Федерацією територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України.

Освітній центр  працює з 1-го червня по 30-те вересня 2024 року

Консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 16.00 за телефонами: +380950495169, +380996400286

та електронною поштою: vstup@snu.edu.ua

Хто може звернутися до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року. Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-2). Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту в межах квоти-2 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Документи для вступу

 • сертифікат ЗНО 2021 чи НМТ 2022, 2023, 2024 років (за наявністю);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • паспорт громадянина України, а за його відсутності – свідоцтво про народження;
 • чотири фотокартки розміром 3х4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього (за наявності);
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку Середньої загальноосвітньої школи №81 м. Київ, про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

8 кроків на шляху до успіху

 1. Завітайте до нашого центру особисто, або зверніться дистанційно.
 2. Особисто, або дистанційно подайте заяву та заповніть освітню декларацію в ОЦ, для участі у співбесіді для навчання на бюджеті за квотою-2 – з 1 червня до 10 липня, за контрактом – до 23 вересня
 3. Складіть на базі Центру два іспити державної підсумкової атестації (ДПА): українська мова та історія України.
 4. Складіть вступні випробування замість НМТ на бюджет з 08 по 19 липня 2024 року, за контрактною формою з 08 до 31 липня 2024 року
 5. Зареєструйте заяву на вступ за обраною спеціальністю з 19 по 31 липня якщо ви хочете вступати за бюджетною формою навчання
 6. Дочекайтесь формування рейтингового списку, не пізніше 05 серпня 2024 року
 7. Виконайте вимоги до зарахування, не пізніше 8 серпня 2024 року, тобто подайте всі оригінали документів, наголошуємо, що ви можете це зробити дистанційно, підписавши ваші документи електронним цифровим підписом.
 8. Якщо всі етапи успішно пройдені, то ви стали нашим студентом! Зарахування за бюджетною формою навчання відбудеться до 10 серпня 2024 року.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Мають право на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження
  або
  паспорт;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з позбавленням батьків батьківських прав.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.