Сталий розвиток

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є провідною установою сходу України, який не лише надає якісні освітні послуги та провадить наукову діяльність, а і виступає рівноправним партнером сталого регіонального розвитку. Університет робить суттєвий внесок у досягнення Цілей сталого розвитку.

Освіта та інновації згадуються у багатьох цілях, але діяльність університету є набагато ширшою: вона охоплює забезпечення гендерної рівності, сприяння скороченню нерівності, підвищення соціальної згуртованості, захисту навколишнього середовища, підвищення громадянської активності, утворення сталих дієвих інститутів, діалог і партнерство у вирішенні проблем суспільства.

Головним рушієм всіх змін є люди, які об’єднані спільними цінностями, бажанням змінювати світ навколо нас і досягати цілей. Співробітники і здобувачі університету – це ті самі лідери думок і агенти змін, які ініціюють заходи з просування гендерної рівності і поширення інформації про захист довкілля, розробляють проєкти доступності та адвокатують зміни у законодавстві, навчають майбутніх підприємців та виступають волонтерами на суспільно важливих заходах. Через партнерство з іншими стейкхолдерами та завдяки власним лідерським навичкам ми крокуємо вперед і запрошуємо Вас приєднатися у спільній роботі задля сталого розвитку.

Ольга Поркуян

Ректорка СНУ ім. В. Даля

Документи у сфері сталого розвитку

Центри розвитку компетентностей у сфері сталого розвитку та діалогові майданчикі

Корисні посилання і рекомендації