Факультет інженерії

Ми у соцмережах:

Факультет інженерії

е-mail: kudriavcev@snu.edu.ua

тел: +380995180315

Факультет інженерії
Зубцов Євген Іванович

доцент кафедри хімічної інженерії та екології,

заступник декана з навчальної та методичної роботи.

+380958036309,

zubcov@snu.edu.ua

Факультет інженерії
Мелконова Інна Вікторівна

доцент кафедри електричної інженерії,

заступник декана з навчальної та організаційної роботи.

+380990448571,

melkonova@snu.edu.ua

Співробітники деканату

Факультет інженерії
Єрохіна Тетяна Миколаївна – секретар (академічні довідки, витяги з залікових книжок, дублікати) – тел. 0665301157
Факультет інженерії
Кухаренко Олеся Петрівна – диспетчер (академічна стипендія, навчальний процес) – тел. 0990414033
Факультет інженерії
Агафонова Анастасія Геннадіївна – диспетчер (соціальні стипендії, довідки) – тел. 0950577498

Пошта деканату

 • fxi@snu.edu.ua

Завідувач – к.т.н., доцент Романченко Олексій Володимирович

 • +380990382479

Наша електронна пошта

mpm.snu.edu@gmail.com, mpm@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра машинобудування та прикладної механіки – одна із найстаріших кафедр університету – готує фахівців в галузі проектування й розрахунку верстатів та машинобудівного обладнання, розробки технологій машинобудування та методів й інструментальних засобів обробки деталей машин. Випускники кафедри відрізняються підвищеною фундаментальною підготовкою, поглибленим знанням систем CAD, CAM, CAE.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 1, 2 рівнями освітньої діяльності (бакалавр та магістр) за спеціальностями:

131 «Прикладна механіка»;

133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізаціями:

 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Обладнання електронної промисловості
 • Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

за 3 рівнем освітньо-наукової діяльності (доктор філософії) за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Історія кафедри

Кафедра машинобудування та прикладної механіки утворена в 1963 році наказом Міністра колишньої УРСР (тоді кафедра різання металів і металорізальних верстатів), остання назва кафедрі присвоєна наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 27 квітня 2016 року № 69/01.

Перший завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Могильний Микола Іванович. У різні роки кафедру очолювали кандидат технічних наук, доцент Кисельов В’ячеслав Миколайович (1974 – 1985 рр.), кандидат технічних наук, доцент Хмеловський Геннадій Львович (1985 – 1990 рр.), доктор технічних наук, професор Зарубицький Євген Ульянович (1990 – 2000 рр.), доктор технічних наук, професор Покінтелиця Микола Іванович (2000 – 2009 рр). З 2009 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Соколов Володимир Ілліч.

Серед випускників та студентів кафедри представники багатьох країн світу, зокрема, Болгарії, Куби, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусії, Туркменістану, Іраку, Лівії, Еритреї, Нігерії, Індії, Кувейту, Йорданії і ін.

Основні дисципліни які викладає кафедра:

теоретична механіка; теорія машин і механізмів; теоретичні основи теплотехніки; гідравлічні машини, гідропневмоприводи та гідропневмоавтоматика; мехатроніка; теорія автоматичного керування технологічними системами; технологія машинобудування; металорізальні верстати та системи; програмування верстатів з ЧПК; конструювання, розрахунок та САПР технологічного обладнання; процеси та апарати фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; обладнання електронної промисловості; системи CAD/CAM/CAE в механічній інженерії; основи інженерного консалтингу та ін.

Викладачі кафедри:

Романченко Олексій Володимирович
– посада: т.в.о. завідувача кафедрою

– вчене звання: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 8 років

– наукова діяльність: (напрями наукових досліджень) оздоблювальна обробка

– публікації (загальна кількість): 40 публікацій

– контактна інформація: alexvromanchenko@snu.edu.ua

– Перелік наукових робіт


Кроль Олег Соломонович

– посада: професор

– вчене звання: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 44 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): раціональний вибір та моделювання верстатних систем механообробки; використання інтегрованих САПР у задачах параметричного та 3d-моделювання металорізальних верстатів з ЧПК та обробних центрів.

– публікації (загальна кількість): 221 публікація

– контактна інформація: krolos.snu.edu@gmail.com

Перелік наукових робіт


Логунов Олександр Миколайович

– посада: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): інформаційні технології

– публікації (загальна кількість): 30 публікацій

– контактна інформація: logunov@snu.edu.ua, logunov@ukr.net

Перелік наукових робіт


Мелконов Григорій Леонідович

– посада: доцент

– вчене звання: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 7 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): особливості обробки чашечними різцями нежорстких валів

– публікації (загальна кількість): 42 публікації

– контактна інформація: g.melkonov78@snu.edu.ua, g.melkonov78@gmail.com

Перелік наукових робіт


Міцик Андрій Володимирович

– посада: доцент

– вчене звання: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 11 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): розвиток наукових основ підвищення ефективності оздоблювально-зачищувальної обробки вільними абразивами, створення нових мультіенергетіческіх технологій і модульних верстатів динамічної дії.

– публікації (загальна кількість): 100 публікацій – контактна інформація: an.mitsyk@snu.edu.ua, an.mitsyk@gmail.com

Перелік наукових робіт


Ніколаєнко Анна Павлівна

– посада: доцент

– вчене звання: доцент

– науковий ступінь: кандидат технічних наук

– стаж роботи: 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): вібраційна обробка – публікації (загальна кількість): 45 публікацій

– контактна інформація: apnikolaienko@snu.edu.ua, apnikolaienko@gmail.com

Перелік наукових робіт


Браславська Олена Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи (років) – 18

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств. Економічне управління розвитком потенціалу підприємств хімічної промисловості.

– публікації (загальна кількість) – 29

– контактна інформація – bras.snu.edu@snu.edu.ua, bras.snu.edu@gmail.com

Перелік наукових робіт


Шумакова Тетяна Олександрівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи (років) – 9 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): вібраційна обробка.

– публікації (загальна кількість) – понад 40 публікацій

– контактна інформація – shumakovatania@snu.edu.ua, shumakovatania@gmail.com

Перелік наукових робіт


Созонтов Віктор Гнатович

– посада – професор

– науковий ступінь – доктор технічних наук

– стаж роботи – 41

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного синтезу, процеси розробки і утилізації компонентів ракетного палива

– публікації (загальна кількість) – 160

– контактна інформація – e-mail – sozontov@snu.edu.ua, vgsozontov@ukr.net , моб. тел. 095-099-26-68

Перелік наукових робіт


Шевченко Олександр Володимирович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – антикорозійний захист металів та сплавів, нанесення функціональних покриттів газо-термічними методами напилювання з метою захисту деталей від зношування та корозії

– публікації (загальна кількість) – 74

– контактна інформація – shevchenko_ov@snu.edu.ua, shev.cmw@ukr.net, +38(095)4608401

Перелік наукових робіт


Сергієнко Оксана Вікторівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проектування гальмівних систем і елементів рухомого складу залізниць

– публікації (загальна кількість) – 93

– контактна інформація – sergienkooksana@snu.edu.ua, sergienko.o.v@gmail.com, skype: lovlead, тел.: +38(050)9322417

Перелік наукових робіт


Карпюк Людмила Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 22 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машинобудування

– публікації (загальна кількість) – 52

– контактна інформація – karpiuk@snu.edu.ua, karp224@gmail.com

Перелік наукових робіт


Боровік Павло Володимирович

– посада – професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – доктор технічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – процеси та машини розділових операцій прокатного виробництва

– публікації (загальна кількість) – 102 (з них 10 патентів)

– контактна інформація – тел. 0501088908; borovik@snu.edu.ua, borovikpv@ukr.net

Перелік наукових робіт


Наукова робота

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Оптимізація верстатних систем із застосуванням інтегрованих САПР
 • Удосконалення автоматичних приводів спеціального технологічного обладнання
 • Підвищення ефективності процесів віброобробки та розробка нових технологій обробки матеріалів в машинобудуванні

Наші контакти

ei@snu.edu.ua,

тел: +38(050)6823858

Завідувач д.т.н., доцент Руднєв Євген Сергійович

Контакти: е-mail: rudnev_es@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю

141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» зі спеціалізаціями:

•    Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

•    Електротехнічні системи електроспоживання

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра електричної інженерії створена на базі кафедр електромеханіки, метрології та приладів, автоматизованих електромеханічних систем та електропривода.

Кафедра готує спеціалістів:

 • з проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості;
 • з розробкиелектромеханічних систем з мікропроцесорним керуванням;
 • з розробки та експлуатації систем передачі й споживання електроенергії з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій. 

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, у складі двох професорів і докторів наук та дев’яти доцентів, кандидатів технічних наук.

Формування кадрового складу кафедри проводиться також за рахунок залучення кращих власних випускників: магістрів і аспірантів.

Історія кафедри

До складу кафедри електричної інженерії згідно з наказами ректора 2016 року увійшли кафедра електромеханіки і кафедра метрології та приладів, а у 2018 році кафедра автоматизованих електромеханічних систем та електропривода Донбаського державного технічного університету, у зв’язку з приєднання його до СНУ ім. В. Даля. Кожна з цих кафедр має свою багаторічну історію.

Кафедра електромеханіки є однією з найстаріших в університеті. У 1964 році вперше було прийнято студентів на спеціальність «Електричні машини і апарати». 12 травня 1967 року створено кафедру «Електричні машини» (з 2000 року – кафедра електромеханіки). Її засновником був чудовий учений і лектор кандидат технічних наук, доцент Й. А. Дидоренко, який завідував кафедрою до 1970 року. Перший випуск інженерів-електромеханіків (27 спеціалістів) відбувся у 1969 році. У різні роки кафедру очолювали відомі вчені, які внесли значний вклад у її розвиток.

Кафедру метрології створено в 2007 році шляхом розділення кафедри залізничного транспорту. Перший набір студентів зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» був здійснений у 1998 році. У 2007 році на кафедрі відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій.

Історія кафедри автоматизованих електромеханічних систем та електропривода починається з 1958 року зі створенням кафедри загальної електротехніки у Донбаському державному технічному університеті (м. Алчевськ), її засновником і першим завідувачем був к.т.н., доц. Зеленов А. Б. (д.т.н. 1986 р.) відомий вчений у галузі автоматизованого електропривода. Перший випуск інженерів-електромеханіків відбувся у 1964 році. За 60 років кафедра багато разів змінювала свою назву, розвивалась та зростала. На кафедрі була заснована потужна наукова школа оптимального релейного керування електроприводом, яка підготувала більш 20 кандидатів та декількох докторів наук.

У сучасних умовах діяльності університету викладачі кафедри електричної інженерії є спадкоємцями традицій та цінностей кафедр з багаторічною історією, роблять все від них залежне, як для підвищення свого професійного рівня, так і для збереження та примноження наукового потенціалу кафедри.

До основних дисциплін, що вивчаються студентами кафедри, відносяться:

теоретичні основи електротехніки; електроніка і мікросхемотехніка; мікропроцесорні пристрої; електричні машини та апарати; теорія електроприводу; теорія автоматичного керування; моделювання електромеханічних систем; автоматизований електропривод типових виробничих механізмів; автоматизація технологічних процесів; мехатроніка; енергоменеджмент; електричні системи та мережі; техніка високих напруг; електропостачання промислових комплексів і міст; диспетчеризація і телемеханізація систем електропостачання; організація, планування та проведення експерименту.

Наукова робота

На кафедрі електричної інженерії використовуються наступні форми організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідних робіт з держбюджетних тематик; участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка і видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів є підготовка випускних робіт з актуальних науково-технічних проблем; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях; участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести:електроприводи змінного струму; динаміка електромеханічних систем; енергетика електропривода; робастні системи керування електроприводами; оптимальне керування електроприводами; силові перетворювачі електричної енергії з покращеною електромагнітною сумісністю; якість електричної енергії; енергозберігаючі технології; вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей; електричні системи та мережі; електромагнітні сепаратори; методи експериментальних досліджень електромеханічних перетворювачів технологічного призначення.

В навчальний процес результати наукових досліджень втілюються через подачу лекційного матеріалу викладачами, розробку нових лабораторних робіт та видання навчальних посібників.

Факультет інженерії

Зав. кафедри – к.т.н., доцент Ріпка Галина Анатоліївна

Контакти: тел. +380669353732; e-mailripka@snu.edu.ua

Наша електрона пошта

textiles@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формами навчання зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за спеціалізацією «Конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн одягу», «Моделювання та конструювання швейних виробів».

Загальна інформація про кафедру

Освітня програма з присвоєнням кваліфікації технолога спрямована на підготовку фахівця, який здатний створювати сучасний конкурентоспроможний одяг, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та може працювати на промислових підприємствах і в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виробництва швейних виробів. Студенти здобувають знання про розмаїтості сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів і трикотажних полотен для виробів легкої промисловості, принципи структурної і функціональної організації технології швейного виробництва, основні закономірності та сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньої обробки виробів легкої промисловості, розробки оптимальної технології виробництва виробів легкої промисловості різного призначення.

Історія кафедри

Кафедра легкої і харчової промисловості створена наказом ректора 30.08.2005р. З серпня 2016 р. перейменована у кафедру технологій легкої промисловості. За десятиріччя роботи кафедра підготувала понад 500 бакалаврів, 250 спеціалістів та магістрів. Випускники займають керівні посади на ведучих підприємствах регіону та України. Кафедра веде активну роботу по створенню філій на підприємствах. Працює науково-дослідна лабораторія.

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

бакалавр

 • Вступ в проектування і технологію виготовлення одягу
 • Історія та композиція костюму
 • Комп’ютерний дизайн в швейній промисловості
 • Конструювання швейних виробів
 • Матеріалознавство і конфекціонування швейних виробів
 • Основи конструювання швейних виробів
 • Основи малюнку і художньої графіки
 • Основи прикладної антропології та біомеханіки
 • Проектування одягу з елементами САПР
 • Проектування художніх систем одягу
 • Проектування швейних підприємств
 • Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки
 • Технологія швейного виробництва
 • Устаткування для виготовлення швейних виробів

магістр

 • Експертиза матеріалів і швейних виробів
 • Комп’ютерна підготовка конструкторської документації
 • Методологія сучасних досліджень в швейній галузі
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародна стандартизація та сертифікація швейних виробів
 • Моделювання і оптимізація технологічних процесів
 • Особливості технології виробів з нових матеріалів
 • Проектування одягу на нетипові фігури
 • САПР одягу та технологічних процесів
 • Сучасна техніка та технологія виробництва

Викладачі кафедри:

Факультет інженерії

Ріпка Галина Анатоліївна

– посада – зав. кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь – стаж роботи – 12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі комп’ютерного вишивання

– загальна кількість публікацій – понад 50

– контактна інформація: e-mail: ripka@snu.edu.ua +38-(066)-935-37-32

Перелік наукових робіт


Факультет інженерії

Мазнєв Євген Олександрович

– посада – доцент

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь – доцент

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – підвищення навантажувальної здатності циліндричних черв’ячних передач

– загальна кількість публікацій – понад 40

– контактна інформація: e-mail: maznev@snu.edu.ua, eamaznev@gmail.com +38-(050)-166-74-49

Перелік наукових робіт


Факультет інженерії

Очкуренко Віктор Іванович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь – доцент

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі матеріалознавства

– загальна кількість публікацій – понад 75

– контактна інформація: e-mail: textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт


Факультет інженерії

Сарана Олександр Миколайович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі проектування спецодягу

– загальна кількість публікацій – понад 100

– контактна інформація: e-mail: textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт


Факультет інженерії

Тєлушкіна Ольга Анатоліївна

– посада – Старший викладач кафедри

– контактна інформація: e-mail: telushkina@snu.edu.ua, textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт


Факультет інженерії

Кириченко Ганна Сергіївна

– посада – інженер кафедри

– стаж роботи – 1 рік

– контактна інформація: e-mail: kirichenko@snu.edu.ua


Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

На кафедрі працює наукова школа, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері проектування захисного одягу, й як результат захищено 25 наукових робіт на ступінь кандидата технічних наук та 1 докторська дисертація.

Наукові інтереси доц. Мазнєва Є.О. охоплюють сфери математики, інформаційних технологій, машинобудування та легкої промисловості. Доц. Ріпка Г.А. керує дослідженнями в галузі комп’ютерного вишивання. Доц. Очкуренко В. І. та Сарана О. М. – проектування спецодягу.

Завідувачка кафедрою

к.т.н., доцент Кравченко Інна Василівна

 • +380501456623

Наша електронна пошта

xi@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра хімічної інженерії та екології готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в галузі дослідження, проектування та експлуатації хіміко-технологічних процесів, екології та охороні навколишнього середовища. Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі екології та хімічних технології й інженерії з розумінням особливостей функціонування світових тенденцій і досконалим знанням способів розв’язування складних професійних завдань і проблем.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра хімічної інженерії та екології веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та дуальною формою навчання за спеціальностями: 161 – Хімічні технології та інженерія; 101 – Екологія. За спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія ведеться підготовка за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії.

Історія кафедри

Кафедра хімічної інженерії та екології (ХІЕ) заснована у 1963 році за наказом МВО УРСР № 454 від 17.08.63 р. як кафедра хімії та хімічної технології, за довгі роки зазнала багато трансформацій (розгалуження та злиття) і у 2016 році після об’єднання з кафедрою технології органічних речовин, палива і полімерів перейменована у кафедру хімічної інженерії та екології.

В різні роки кафедри очолювали видатні науковці та педагоги: к.х.н. Матвєєв І.С., к.т.н. Красносєльський В.І., к.т.н., доц. Гобов С.Л., д.т.н., проф. Кудюков Ю.П., д.х.н., проф. Тюпало М.Ф., д.т.н., проф. Глікін М.А., д.т.н., проф. Каут В.М., к.т.н., доц. Суворін В.О., д.т.н., проф. Суворін О.В. На кафедрі ведеться багатоступенева підготовка фахівців: бакалавр (4 роки); магістр (1,5 роки), доктор філософії (4 роки).

На сьогодні колектив кафедри складається з 4 докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів, які кафедри забезпечують високий рівень підготовки фахівців спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія та 101 – Екологія.

Викладачі кафедри:

Кравченко Інна Василівна

– посада- завідувачка кафедрою

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 23 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – екологічно привабливі технології органічного та неорганічного синтезу; оцінка екологічних ризиків; очистка повітряного басейну урбанізованих територій; сталий розвиток та циркулярна економіка

– публікації (загальна кількість) – 86

– контактна інформація – kravchiv@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт


Глікіна Ірина Маратівна

– посада –  професор

– вчене звання –  професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  19 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  аерозольний нанокаталіз; математичне моделювання процесів та використання прикладних програм ЕОМ; перспективні енерго- і екологічні технології органічного синтезу та нафтопереробки; хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносіїї або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів; кінетика механохімічної обробки хімічних речовин та її використання

– публікації (загальна кількість) –  206

– контактна інформація – glikina@snu.edu.ua , моб. +38(095)9148128

Перелік наукових робіт


Кудрявцев Сергій Олександрович

– посада- декан факультету інженерії

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології органічного синтезу, нафтопереробки, аерозольний нанокаталіз, процеси видалення токсикантів з димових газів вугільних ТЕС

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація – kudriavcev@snu.edu.ua, +38(099)5180315

Перелік наукових робіт


Римар Тетяна Ернстівна

– посада- професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 22 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, отримання газонаповнених полімерів

– публікації (загальна кількість) – 70

– контактна інформація – тел. 0501521443; e-mail – rimar@snu.edu.ua,

Перелік наукових робіт


Золотарьова Олена В’ячеславівна

– посада- доцент

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 19 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в області мінеральних добрив для потреб сільського господарства; педагогічний напрям пов’язаний з формуванням ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи

– публікації (загальна кількість) – 30

– контактна інформація – zolotarova@snu.edu.ua; +380509246669

Перелік наукових робіт


Ожередова Марина Анатоліївна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 23 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, технологія утилізації металовмісних відпрацьованих розчинів

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – ozheredova@snu.edu.ua, +38(050)6946080

Перелік наукових робіт


Мохонько Вікторія Іванівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат геологічних наук

– стаж роботи – 39 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенного забруднення підземних вод, моніторинг навколишнього середовища, оцінка техногенного впливу на компоненти геологічного середовища, екологічні аспекти розвідки та видобутку газу з нетрадиційних джерел, природоохоронні технології

– публікації (загальна кількість) – 129

– контактна інформація – mohonko@snu.edu.ua, (099)4860440

Перелік наукових робіт


Зубцов Євген Іванович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного та органічного синтезу, високотемпературні процеси в розплавах неорганічних солей, газифікація твердих корисних копалин

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – zubcov@snu.edu.ua, +380958036309

Перелік наукових робіт


Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр напрямків, присвячених вирішенню актуальних питань у сфері:

 • розробки ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, зокрема гетерогенних каталізаторів;
 • каталітичних процесів як хімічної так і нафтопереробної промисловості за технологією аерозольного нанокаталізу та за технологією у рідкому високотемпературному теплоносії;
 • переробки полімерних сполук;
 • розробки техногенних родовищ та вирішення екологічних проблем регіону.