Директор – к.пед.н., доцент Ворох Андрій Олександрович

Контакти: тел. +38066-140-34-19; e-mail: vorokh@snu.edu.ua, vorohaa@gmail.com

Фахівець – Ткаченко Юлія Анатоліївна

Контакти: тел. +38050-932-42-99; e-mail: tkachenko_ya@snu.edu.ua, slavyanskpriem@gmail.com

Фахівець – Майборода Анна Олександрівна

Контакти: тел. +38050-164-12-42; e-mail: maiboroda@snu.edu.ua, slavyanskpriem@gmail.com

 

Наше розташування:

каб. 105, корпус 2, вул. Центральна 41, м. Слов’янськ, Донецька область, Україна, 84100

 

Завдання центру:

1. Популяризація освітніх послуг та залучення до вступу в Університет випускників фахових коледжів (технікумів), вищих професійних училищ, загальноосвітніх навчальних закладів, які отримують або вже мають повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

2. Залучення слухачів (викладачів та майстрів виробничого навчання фахових коледжів (технікумів), вищих професійних училищ, професійних ліцеїв) на курси підвищення кваліфікації на базі Університету.

3. Надання інформаційно-консультаційної допомоги студентам Донецького регіону з питань організації навчального процесу в Університеті, роботи в системі дистанційної освіти на базі платформи Moodle.

4. Психологічно-адаптаційна допомога студентам Донецького регіону до умов навчання у вищій школі та у встановлені комунікації з деканатами факультетів, директоратами інститутів, кафедрами, викладачами Університету.

5. Агітаційна робота серед працівників підприємств та організацій різних форм власності з питань вступу і навчання в Університеті.

6. Здійснення моніторингу тенденцій розвитку освітньо-наукового простору Донецького регіону з метою своєчасного реагування на глобальні виклики, зміни умов і обставин на ринку освітніх послуг.

7. Дослідження сучасного ринку праці в Донецькому регіоні з метою підготовки пропозицій щодо запровадження нових освітніх програм, їх орієнтації на потреби наукових, освітніх і виробничих установ та розширення спектру освітніх послуг.

8. Залучення представників роботодавців, провідних учених і фахівців практиків Донецького регіону до формування змісту освітніх програм, до визначення процедур оцінювання, до участі в освітньому процесі і підсумковій атестації.

9. Забезпечення прозорості та доступності інформації в Донецькому регіоні щодо освітнього процесу в Університеті.

10. Заохочення та формування позитивного відношення молоді Донецького регіону до здобуття вищої освіти в Університеті.

 

Зміст та результати роботи центру:

1. Розміщення реклами по Донецькій області, відвідування навчальних закладів, проведення профорієнтаційних бесід, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з правилами вступу до Університету. Цією роботою охоплено м.Слов’янськ, м. Краматорськ, м. Бахмут, м. Костянтинівка, м. Лиман тощо.

2. Надання інформації та допомога в реєстрації на ЗНО.

3. Прийом документів для вступу, оформлення особових справ абітурієнтів.

4. Участь в організації вступних випробувань.

5. Організація та допомога в укладанні договорів на навчання зі студентами.

6. Здійснення контролю оплати за навчання студентами.

7. Здійснення контролю академічних заборгованостей студентів.

8. Допомога в отриманні студентами необхідних довідок, характеристик, викликів на сесії тощо.

9. Інформаційно-консультаційна допомога в організації дистанційного навчання та он-лайн захистів дипломних робіт (проектів).

10. Забезпечення комунікації між студентами та деканатами, директоратами,  кафедрами й відділами Університету.

 

Це неповний перелік робіт, що реалізуються фахівцями центру. Головним позитивним фактором при цьому є організація усіх зазначених послуг у м. Слов’янську, що є дуже зручним для абітурієнтів та студентів з Донецької області.

Центр функціонує з 2016 року. За весь період своєї діяльності працівниками центру залучено до лав Університету 834 студенти.