Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення про освітні програми в СНУ ім. В. Даля

Положення про гаранта освітньої програми Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Законодавча база, нормативні документи та допоміжні матеріали з питань акредитації

Закон України «Про вищу освіту»

https://tinyurl.com/ZakonUkrayinyProVO

Затверджені стандарти вищої освіти 

https://tinyurl.com/StandartiVishoyiOsviti

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

https://tinyurl.com/PolozhAkredytOP  

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

https://tinyurl.com/Forma-vidomostej

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

https://tinyurl.com/PoradnykDlyaZVO

Методичні рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (для експертів)

https://tinyurl.com/methodikalrecomendation

Рекомендації стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (для експертів)

https://tinyurl.com/Rekomendaciyi-PhD

Путівник щодо роботи з інформаційною системою Національного агентства (інструкція по роботі з електронним кабінетом)

https://wiki.naqa.gov.ua/system

Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО

https://tinyurl.com/InstrukciyayDystFormat

Реєстр нормативної бази Університету

https://snu.edu.ua/university/sfera-poshyrennya-suya-v-snu-im-v-dalya/

Корисні посилання

Схема процесу акредитації

https://tinyurl.com/SchemeAkredytaciyi

Права та обов’язки учасників акредитаційного процесу

https://tinyurl.com/PravaObovyazkyUchasnykiv

Глосарій

https://tinyurl.com/GlosarijAkredytacija

Сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сторінка у фейсбуці та основні хештеги для пошуку актуальної інформації

https://naqa.gov.ua/

https://www.facebook.com/nazyavo

#naqa_підказує

 

Додаткові матеріали

Сергій Квіт (голова Національного агентства), Олена Єременко, Наталія Стукало (заступниці голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти), Михайло Винницький (керівник Секретаріату Національного агентства). Онлайн-семінар для експертів та членів ГЕР (22.09.2020 р.)

https://tinyurl.com/seminar-phd-programs

Навчальний курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»

https://tinyurl.com/PrometheusNAQA

Вебінари «Академічна доброчесність»

https://tinyurl.com/akademichna-dobrochesnist

Михайло Винницький (Керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти). Акредитація освітньо-наукових (PhD) програм – критерії оцінки (22.01.2020)

Презентація: https://tinyurl.com/AkredytacijaPhD

Юрій Рашкевич (Член Національного агентства кваліфікацій). Освітні програми: побудова, опис, визнання (26.02.2020)

Запис: https://tinyurl.com/Rashkevych-OP-video

Презентація: https://tinyurl.com/Rashkevych-OP

Світлана Калашнікова (Директор Інституту вищої освіти НАПН України), Жанна Таланова (Експерт з аналітичних програм Національного Еразмус+ офісу в Україні). Принципи та технологія розроблення ОП: від стандарту до вимірювання якості (10.03.2020)

Презентація: https://tinyurl.com/PryncypyUkladannyaOP

Жанна Таланова (Експерт з аналітичних програм Національного Еразмус+ офісу в Україні). Принципи та технологія укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості (березень 2020)

Презентація: https://tinyurl.com/PryncypyTexnologUkladOP

Михайло Винницький (Керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти). Акредитація: не все так складно (09.04.2020)

Запис: https://tinyurl.com/Akredytaciya-netak-skladno

Все про силабус:

– Чим відрізняється «силабус» від РТП і НМК?

– Як створити силабус: 3 корисні ресурси

– Що таке силабус і для чого він

 

 

https://tinyurl.com/SylabusRTPiNMK

 

https://tinyurl.com/yak-stvoriti-silabus

 

https://tinyurl.com/ShhoTakeSylabus

 

Онлайн-зустрічі:

 

Андрій Бутенко (Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) (12.05.2020)

https://tinyurl.com/AButenko12-05-20

Лідія Фесенко (Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, представник студентства) (28.04.2020)  Лідія Фесенко (Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, представник студентства) (28.04.2020)

https://tinyurl.com/LFesenko-28-04-20

Сергій Квіт (Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) (14.04.2020)

https://tinyurl.com/SKvit14-04-20

Артем Артюхов (Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) та Андрій Сідляренко (комерційний директор Unicheck Україна) «Як забезпечити академічну доброчесність у закладі вищої освіти» (01.12.2020)

https://tinyurl.com/academichnadobrochesnist

Підсумки діяльності Національного агентства у 2020 р. та перспективи 2021 р. (29.12.2020)

https://tinyurl.com/pidsumku2020

Іван Назаров (Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) «Академічна доброчесність: юридичний та етичний аспекти» (05.03.2021)

https://youtu.be/8Z54QR-36MY

Вебінари Галузевих експертних рад щодо підсумків першого року роботи:

 

07 «Управління та адміністрування» (27.10.2020)

 

 

 

https://www.facebook.com/nazyavo/videos/476253273294791

29 «Міжнародні відносини» (29.09.2020)

https://www.facebook.com/nazyavo/videos/360224072003792

05 «Соціальні та поведінкові науки» (08.12.2020)

https://tinyurl.com/GER05socnauky

12 «Інформаційні технології» (09.03.2021)

https://tinyurl.com/informaciinitehnologii

01 «Педагогіка» (16.03.2021)

https://tinyurl.com/gerpedagogika

Акредитація освітніх програм

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітніх програм

Висновки експертної комісії МОНУ щодо акредитації спеціальностей

Графік акредитації

Інформація про університет в реєстрі суб’єктів освітньої діяльності