Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Колективний договір

Договір

19.11.2012

2012-01

Чинний

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників СНУ ім. В. Даля

Додаток до колективного договору

Чинний

Зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників СНУ ім. В. Даля

31.08.2017

Чинні