Сертифікат ISO 9001

Аудитори СНУ ім. В. Даля

Політика у сфері якості

Настанова

Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Документ системи управління якістю “Керування ризиками у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля”

Критерії оцінювання якості надання освітніх послуг у СНУ ім. В. Даля