Робота над вдосконаленням освітньої програми

Студенти спеціальності 051 «Економіка» кафедри економіки і підприємництва, що навчаються в магістратурі, і випускники взяли участь у обговоренні освітньої програми другого (магістерського) рівня за цією спеціальністю.

Гарант освітньої програми, завідувачка випускної кафедри економіки і підприємництва, докторка економічних наук, професорка Інна Семененко представила загальну інформацію про освітню програму 051 «Економіка» – її мету, оновлення, структурно-логічну схему, особливості та відповідність Стратегії розвитку університету, Луганської області й проєкту оновленої державної стратегії регіонального розвитку.

Також Інна Семененко обговорила з присутніми окремі освітні компоненти програми та вказала сильні і слабкі сторони та компетентності, на яких варто зосередити увагу.

Випускниця кафедри Марина Паничок, економіст-проєктний менеджер (CMPA) в IBM Services center s.r.o. (Братислава, Словаччина), зазначила важливість ОК «Економіка сталого розвитку». Цьому питанню економісти країн ЄС приділяють набагато більше уваги, аніж в Україні, як і ПРН, що стосується мотивації й розвитку персоналу. Також випускниця надала рекомендації до ОК «Соціальний капітал».

Робота над вдосконаленням освітньої програми

Випускник кафедри Андрій Торба, фахівець з питань безпеки та надання винагород Проєкту USAID «Трансформація комунікацій», який також щороку проводить лекції для студентів-магістрів у рамках дисципліни «Фандрайзинг і грантрайтинг», наголосив на важливості практичної підготовки магістрів і підкреслив значення ПРН, пов’язаних з організацією та реалізацією проєктів.

Робота над вдосконаленням освітньої програми

Решта присутніх випускників назвали сильні сторони освітньої програми 051 «Економіка» та надали рекомендації щодо можливих напрямів її розвитку. Студенти ж, зокрема, відзначили позитивну сторону врахування результатів неформальної та інформальної освіти під час навчання та можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Учасників зустрічі запросили ознайомитися з проєктом ОП та надати відповідні рекомендації.