Участь у міжнародній конференції молодих учених та студентів

Представники СНУ ім. В. Даля взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології».

 Завідувач кафедри електричної інженерії Євген Руднєв виступив з привітальним словом, студент групи ЕЕ-22дб Вадим Васюков виступив з доповіддю на тему “Ферозондовий магнітометр” під керівництвом доцентки кафедри Інни Мелконовой.  

Участь у міжнародній конференції молодих учених та студентів

Метою конференції є обмін інформацією і досвідом з питань аналізу, дослідження та розроблення електротехнічного та електромеханічного обладнання, що призначене для генерування і розподілення електроенергії, захисту систем електропостачання, керування механізмами, пристроями та технологічними комплексами на базі автоматизованих електроприводів і комп’ютеризованих систем і нанотехнологій.