Видавництво СНУ ім. В. Даля

Директор видавництва

Лорія Марина Геннадіївна

Співробітники:
Погорелова Т.В., Могільна О. В., Карпіченко О.М.

Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля має перевірені часом традиції книговидання. Багато років у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля діяли редакційно-видавничі відділи при навчальній і науковій частинах. У квітні 1993 року прийнято рішення про створення університетського видавництва і зміцнення поліграфічного виробництва, а 1998 року в його структурі об’єднано всі видавничі і поліграфічні потужності університету.

Видавництво внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

Видавництво СНУ ім. В. Даля сформовано з метою організації видавничої діяльності в університеті, забезпечення навчального процесу науковою та навчально-методичною літературою, поширення результатів наукових досліджень співробітників університету.

 До складу Видавництва входять:

Редакційний відділ наукової та навчально-методичної літератури:

 • коректура, літературне редагування наукової та навчально-методичної літератури;
 • надання консультаційної допомоги авторам при підготовці рукопису;
 • присвоєння Міжнародного стандартного номера (ISBN);
 • розсилання обов’язкових безкоштовних екземплярів видань.

Відділ технічного редагування:

 • верстка учбово-довідкової й наукової літератури;
 • розробка дизайну обкладинок;
 • адаптація оригінал-макетів періодичної літератури й іншої поліграфічної продукції до особливостей виробництва.

Відділ печатки:

 • тиражування друкованої продукції;
 • копіювання й сканування;
 • підготовка обкладинок.

У цей час Видавництво СНУ ім. В. Даля випускає наступні види продукції: навчальна, довідкова, наукова періодична й неперіодична література, журнали обліку й інша поліграфія.

Видавництво здійснює повний цикл виробництва:

 • експертна оцінка й редагування рукописи;
 • створення оригінал-макета, адаптація ілюстративного матеріалу, розробка дизайну обкладинок;
 • допечатная підготовка;
 • тиражування засобами чорно-білої й кольорової цифрової печатки, копіювання й ризография;
 • палітурно-брошурувальні й опоряджувальні роботи.

Технічні можливості Видавництва СНУ ім. В. Даля дозволяють здійснювати чорно-білу печатку на офісному й крейдованому папері до формату А3 включно, брошурування, прошивання скобами, ламінування.