Факультет інформаційних технологій та електроніки

Ми у соцмережах:

Наша пошта: it@snu.edu.ua

Факультет інформаційних технологій та електроніки

е-mail: mytrokhin@snu.edu.ua

тел: +380952083836


Якщо Ти розумієш, що майбутнє людства нерозривно пов’язане з інформаційними технологіями, розробкою програмного забезпечення та робототехнікою, любиш логічне, абстрактне мислення і мрієш про добре оплачувану професію після навчання, тоді цей факультет саме для Тебе.

Саме тут Ти навчишся створювати та застосовувати сучасні комп’ютерні системи та бази даних. Будеш брати активну участь у реалізації практично-орієнтованих проектів, набуваючи вмінь працювати в команді. Здобудеш знання в галузі розробки програмного забезпечення та його використання, розробки мобільних і мультимедійних веб-додатків. Навчишся проектувати та керувати комп’ютерними мережами, супутниками та системами мобільного зв’язку, розробляти системи телекомунікацій та радіотехніки, створювати сучасні засоби електроніки та побутової техніки. Завдяки набутим навичкам без проблем знайдеш високооплачувану роботу за фахом.


Заступник декана з навчально-виховної роботи – к.т.н., доцент Сотнікова Тетяна Геннадіївна

Контакти: тел. +380502183984; е-mail: sotnikova@snu.edu.ua


Секретаріат деканату:

Банда Софія Іванівна – диспетчер

Контакти: тел. +380668718884

Гуленко Анастасія

Контакти: тел. +380955659262

Задорожня Надія Петрівна – секретар

Контакти: тел. +380508604204

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., професор, Лорія Марина Геннадіївна

Наша електронна пошта

е-mail: kisu@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання зі спеціальності:

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління пройшла тривалий шлях свого становлення, починаючи з 1962 року, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами.

Велика роль у становленні кафедри належить викладачам, які заклали фундамент, сформували традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедр, їхнього наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління в сучасних умовах діяльності університету.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін не тільки студентам свого напрямку, а і студентам інших спеціальностей. Основний викладацький склад кафедри має досвід роботи на профільних виробництвах. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок з автоматизації та розробки комп’ютерно-інтегрованих систем управління виробництвами.

Історія кафедри

Кафедра “Автоматизації технологічних процесів ” заснована в 1962 році як кафедра “Автоматизації хімічних виробництв” Рубіжанського філіалу Харківського політехнічного інституту Міністерства освіти України. та перейменована у кафедру «Комп’ютерно-інтегрованих систем керування» у 2007 р.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Автоматизація та програмне забезпечення КІСУ

Теорія автоматичного керування

Електричні та неелектричні вимірювання

Електротехніка та електромеханіка

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Ідентифікація та моделюдвання технологічних об’єктів

Інтелектуальні системи автоматизації технологічних процесів

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Метрологія, технологічні вимірювання і прилади

Мікроконтролери та їх програмування

Технічні засоби автоматизації

Технічне програмування та програмно-технічні комплекси КІСУ

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах

Автоматизація технологічних процесів галузі

Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами

Комп’ютерно-інтегровані технології

Контроль і управління хіміко-технологічними процесами

Методи сучасної теорії керування

Проектування систем автоматизації

Проектування та монтаж автоматизованих систем керування

Основи систем автоматизованого проектування

Системи автоматизованого проектування

Спеціальні засоби автоматизації

Моделювання складних систем

Мікропроцесорна техніка

Викладачі кафедри

1. Стенцель Йосип Іванович, професор, д.т.н., академік Академії технологічних наук України

2. Поркуян Ольга Вікторівна, професор, д.т.н.

3. Проказа Олена Іванівна, доцент, к.т.н.

4. Сотнікова Тетяна Геннадіївна, доцент, к.т.н.

5. Літвінов Костянтин Анатолійович, доцент, к.т.н.

6. Кузнецова Олена Володимирівна, ст. викладач

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Під керівництвом професорів Стенцеля Й.І. та Поркуян О.В. створені наукові школи, які займаються вирішенням актуальних завдань з контролю та керування складними технологічними процесами та сучасними методами оптимального керування. За останні три роки працівники кафедри опублікували 2 навчальних підручника (з грифом МОН України), понад 84 статті, одержано 11 патентів України, опубліковано тез доповідей 97 та публікацій за участю студентів понад 54, більш ніж 30 авторських свідоцтв та патентів на винахід, більш ніж 200 наукових робіт, монографія та 6 посібників і підручників.

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Рязанцев Олександр Іванович

Наша електронна пошта

е-mail: ce@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій та електроніки СНУ ім. В. Даля, і є родиною для близько 200 студентів, 100 магістрантів, 20 викладачів, 10 аспірантів-дослідників та 5 співробітників адміністративного-технічного складу. 

Головним завданням кафедри є підготовка професіоналів у галузі комп’ютерних наук, інженерії та інформаційних  технологій, здатних успішно вирішувати поставленні завдання, ефективно використовувати отримані знання та навички.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра забезпечує фундаментальну та професійно-орієнтовану підготовку спеціалістів за рівнями вищої освіти бакалавр,  магістр і доктор філософії  за очною та заочною формами навчання. 

Підготовка докторів філософії проводиться за спеціальністю:

•    122 – Комп’ютерні науки

Магістерська підготовка ведеться за спеціальностями: 

•   122 – Комп’ютерні науки

•   123 – Комп’ютерна інженерія

Підготовка бакалаврів проводиться за напрямами:

•   122 – Комп’ютерні науки

•   123 – Комп’ютерна інженерія

•   125 – Кібербезпека

Напрямки наукової діяльності кафедри:

•    Машинне навчання, робототехніка і комп’ютерний зір

•    Медична інформатика

•    Людське пізнання та штучний інтелект

•    ІТ в промисловості, безпеці та екології

•    Кібербезпека критичних інфраструктур

•    Технології розумного міста та інтернет речей (ІоТ)

Кафедра підтримує зв’язки з підприємствами, що займаються розробкою та  впровадженням сучасних інформаційних технологій. Завдяки цьому, студенти 2-5 курсів мають змогу проходити практику на кращих підприємствах регіону, беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, семінарах. 

Студенти кафедри – активні учасники і неодноразові призери всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Більшість випускників кафедри працюють за спеціальностями і займають різні посади в сфері ІТ: керівництво ІТ-відділами та ІТ-компаніями, розробка, тестування програмного забезпечення, розробка комп’ютерних ігор, адміністрування комп’ютерних мереж, тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств в сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами.

Наукові заходи:

Щорічно кафедра організовує міжнародний симпозіум AIRS2: Artificial Intelligence, IoT, Robotics and Smart Systems, проводить форум ІТ-ідея, який поєднує демонстрацію найкращих практичних розробок і дослідницьких проектів молодих вчених сходу України та регіональний Ярмарок ІТ-ресурсів. 

Раз на два роки кафедра організовує міжнародну конференцію  TACSIT: Theoretical and Applied Computer Science and Information Technology, що висвітлює останні досягнення та наукові розробки в сфері ІТ.

Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії заснована у 1984 році, як кафедра “Електронно-обчислювальних машин” Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем (ОКС) Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1993 року кафедра працює на базі  Східноукраїнського державного університету (з 1994 року  у складі Сєвєродонецького технологічного інституту, з 2015 – Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля). 

З початку заснування, основним напрямом кафедри була підготовка спеціалістів в галузі комп’ютерної інженерії. На даний момент – бакалаврів і магістрів за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки та 123  – комп’ютерна інженерія. 

Аспірантура відкрита на кафедрі з 2002 року по спеціальності “Системи і процеси управління”, а з 2016 року по спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. 

Нині кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” – від бакалавра до доктора філософії.

Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацює з: ПрАТ “СНВО “Імпульс”; центром інформаційних технологій і телекомунікацій ПрАТ “Cєвєродонецьке Об’єднання Азот”; кафедрою автоматизації обчислювальної техніки ХНУРЕ; кафедрою комп’ютерних систем і мереж НАУ ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”; Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова  Національної академії наук України; підприємствами та організаціями регіону.

Перелік дисциплін, що викладає кафедра:

Адміністрування комп’ютерних мереж 
Безпека баз даних 
Безпека і тестування програмного забезпечення 
Веб-технології та веб-дизайн
Вступ до інтелектуального аналізу даних
Вступ до інтерактивного проектування 
Вступ до обчислень з Python 
Вступ до управління ризиками безпеки
Етичний хакінг і тестування на проникнення 
Захист інформації в комп’ютерних системах
ІТ-аудит та управління ризиками на підприємстві
ІТ для моніторингу та моделювання
IT та основи інформаційної безпеки 
Інтерфейси інтелектуальних систем
Проектування інтелектуальних систем
Програмне забезпечення систем Multimedia
Програмні засоби обробки зображень 
Програмування 
Об’єктно-орієнтоване програмування і структури даних 
Обчислення для аналізу даних 
Обчислювальний інтелект 
Системи підтримки прийняття рішень 
Системне програмування 
Системне програмне забезпечення 
Сучасний стан наукових знань по спеціальності  “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
Кібербезпека критичних інфраструктур 
Комп’ютерна логіка та кінцеві автомати 
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерна електроніка 
Комп’ютерне моделювання процесів та систем
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи 
Криптологія та захист даних 
Крос-платформне програмування 
Машинне навчання 
Методи інтелектуального аналізу даних 
Методи захисту програмного забезпечення
Методи проектування та захисту баз даних 
Методи штучного інтелекту 
Методологія впровадження інформаційних технологій на підприємстві 
Мережна та інтернет безпека 
Мікроконтролери та програмування вбудованих систем
Операційні системи
Операційні системи паралельної обробки інформації 
Організація баз даних
Основи ІТ-інженерії аналізу безпеки комп’ютерних систем 
Основи комп’ютерної криміналістики 
Паралельні обчислювальні системи та середовища
Програмна інженерія і управління ІТ-проектами 
Програмне забезпечення управляючих систем
Проектування інтелектуальних систем 
Розробка та аналіз комп’ютерних алгоритмів 
Розробка безпечних веб-додатків 
Теорія інформації та кодування   
Теорія прийняття рішень 
Технічна діагностика комп’ютерних систем
Технології проектування та оптимізації комплексних систем
Технології розподілених систем та паралельних обчислень 
Технологічні системи автоматизації програмування 
Системний аналіз і проектування
Цифрова схемотехніка та архітектура комп’ютерів 

Наукова робота

З 2002 року на кафедрі формуються дві наукових школи.

Під керівництвом проф. О.І. Рязанцева створена наукова школа з системного аналізу технозонних інформаційних систем, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері розробки інформаційних технологій забезпечення техногенної безпеки промислового регіону. Предметом дослідження є моделі та методи аналізу, оцінки і прогнозування негативних наслідків експлуатації техногенно-небезпечних промислових об’єктів.

Під керівництвом проф. Рязанцева О.І. захищено 1 дисертацію д.т.н. і 5 к.т.н.

Другий напрям очолює проф. Скарга-Бандурова І.С. Наукова робота охоплює міждисциплінарні дослідження з розробки та використання інформаційних технологій в промисловості, екології, медицині. Основний акцент робиться на технологіях машинного навчання та обробки даних, зокрема  математичні, обчислювальні, наукові і предметно-специфічні методи, інструменти і алгоритми, які застосовуються до даних для виявлення закономірностей, підтримки прийняття рішень, та трансформації даних в знання.

Під керівництвом Скарги-Бандурової І.С. захищено 4 дисертації на отримання наукового ступеня к.т.н.

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують також за напрямами: технології багатовимірних баз даних; методи автоматного проектування систем залізничної автоматизації; методи оцінювання критичних параметрів і раннього попередження небезпечних ситуацій; організація паралельних обчислень; технології для диспетчеризації завдань реального часу; тестування програмного забезпечення систем критичного призначення; розробка спеціалізованих апаратно-програмних засобів тестування захищеності комп’ютерних систем и мереж.

Підрозділи кафедри

Кафедра має дві філії: на ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання« Імпульс» та на інженерно-виробничому підприємстві «Велес М».

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

к.т.н., професор Паеранд Юрій Едуардович

Наша електронна пошта

ea@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за очною та заочною формою навчання за рівнями вищої освіти бакалавр за спеціальностями 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 153 «Мікро-та наносистемна техніка», а також за рівнями вищої освіти магістр за спеціальностями 171 «Електроніка», 153 «Мікро-та наносистемна техніка»

Загальна інформація про кафедру

Виникнення кафедри електронних апаратів обумовлене гострою потребою підприємствами і виробництвами регіону і країни відповідних фахівців з питань проектування, розробки і обслуговування електронних приладів та систем.

Фахівці, які підготовлені викладачами кафедри, завжди затребувані сучасним ринком праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності.

На кафедрі викладають викладачі, які мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання та використання майбутніми фахівцями знань та вмінь при проектуванні, керуванні, дослідженні технологічних процесів у галузі електроніки, мікро-та наносистемної техніки, радіотехніки та телекомунікацій.

Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацює з Сєвєродонецьким НВО «Імпульс», НВО «Мікротерм», інформаційно-обчислювальним центром Сєверодонецького об’єднання «Азот» та іншими підприємствами та організаціями регіону та України.

Історія кафедри

Кафедра електронних апаратів заснована у 1984 році як кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури у зв`язку з організацією Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем Харьківського інституту радіоелектроніки (наказ Мінвуза УРСР № 212 від 28.06.84 р.).

З 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів по денній формі навчання. З введенням в дію нових найменувань спеціальностей в 1999 р. кафедра змінила свою назву на кафедру електронних апаратів.

У 2014 році згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1132 від 06.10.2014 “Про організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля” університет переміщено до м. Сєвєродонецька. З того часу кафедра електронних апаратів є структурним підрозділом Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Інформатика
 • Фізичні основи електроніки
 • Матеріали електронної техніки
 • Теорія електричних кіл
 • Твердотільна електроніка
 • Пристрої аналогової електроніки
 • Пристрої цифрової електроніки
 • Основи мікроелектроніки Енергетична електроніка
 • Моделювання в електроніці
 • Мікропроцесорна техніка
 • Методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем
 • Енергетична електроніка
 • Основи конструювання та надійність електронних пристроїв
 • Пристрої живлення електронних систем
 • Мікропроцесорні електронні системи
 • Проектування електронних систем
 • Моделювання електронних пристроїв та систем
 • Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
 • Прилади на нанорозмірних і квантових ефектах
 • Кристалофізика та структурний аналіз Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних мікросхем
  Наноматеріали та нанотехнології
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних мікросхем

Інформація про очільника кафедри

Паеранд Юрій Едуардович, к.т.н., професор

Наукова спеціальність: 05.12.13 – Технологія виробництва пристроїв радіотехніки й зв’язку.

Тема дисертаційної роботи: “Дослідження впливу технологічних факторів на параметри складових п’єзокерамічних перетворювачів для електромеханічних фільтрів та розробка нових технологічних процесів їхнього виготовлення”.

Автор понад 180 опублікованих наукових і науково-методичних робіт, у тому числі трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом Паеранд Ю. Е. захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: П’єзоелектричні перетворювачі, електромеханічні фільтри, напівпровідникові перетворювачі енергії, джерела високої напруги, іонізатори повітря.

Наукова робота

Кафедра  Електронних апаратів (ЕА) значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

На кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія «Дослідження складноорганізованних об’єктів та телекомунікаційних систем», де згідно плану роботи кафедри проводяться науково-практичні семінари і конференції, а також відбуваються попередні розгляди дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук та попередні захисти атестаційних робіт.

Наукова діяльність кафедри ЕА охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи за держбюджетними тематиками, активною участю у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановленням наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідною роботою студентів.

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., проф., Захожай Олег Ігоревич

Наша електронна пошта

е-mail: soft@snu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра інформаційних технологій та програмування готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області інформаційних технологій. Головною метою діяльності кафедри є підготовка професіоналів з сучасної програмної інженерії, інформаційних систем  і технологій. 

Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій та програмування створена наказом ректора 8 серпня 2016 року на базі двох кафедр СНУ ім. В. Даля: кафедри  математики, інформатики та фізики і кафедри програмування.  Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення і розвитку довжиною в не одне десятиріччя. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Комп’ютерні інформаційні технології
 • Інформатика
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Вища математика 
 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Дискретна математика
 • Чисельні методи
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Алгоритми та структури даних
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення
 • Програмування
 • Web-програмування
 • Програмування для мобільних платформ
 • Програмування комп’ютерної графіки
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Інтернет-технології
 • Інформаційні технології та системи
 • Геоінформаційні системи в галузі
 • Операційні системи та системне програмування 
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Технології баз даних
 • Методи проектування та захисту баз даних
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Засоби наукової візуалізації
 • Фізика

Наукова робота

Наукова робота кафедри здійснюється за такими напрямами: розробка інформаційних технологій в прикладних галузях та виробництвах, розробка моделей і методів збору, обробки та перетворення інформації в системах підтримки рішень, масового обслуговування, логістики та ін. Наукові розробки та програмні засоби, що створюються на кафедрі, використовуються в хімічній промисловості, машинобудуванні, енергетиці, медицині, тощо.