Факультет інформаційних технологій та електроніки

Ми у соцмережах:

Наша пошта: it@snu.edu.ua

Факультет інформаційних технологій та електроніки

е-mail: mytrokhin@snu.edu.ua

тел: +380952083836


Якщо Ти розумієш, що майбутнє людства нерозривно пов’язане з інформаційними технологіями, розробкою програмного забезпечення та робототехнікою, любиш логічне, абстрактне мислення і мрієш про добре оплачувану професію після навчання, тоді цей факультет саме для Тебе.

Саме тут Ти навчишся створювати та застосовувати сучасні комп’ютерні системи та бази даних. Будеш брати активну участь у реалізації практично-орієнтованих проектів, набуваючи вмінь працювати в команді. Здобудеш знання в галузі розробки програмного забезпечення та його використання, розробки мобільних і мультимедійних веб-додатків. Навчишся проектувати та керувати комп’ютерними мережами, супутниками та системами мобільного зв’язку, розробляти системи телекомунікацій та радіотехніки, створювати сучасні засоби електроніки та побутової техніки. Завдяки набутим навичкам без проблем знайдеш високооплачувану роботу за фахом.


Заступник декана з навчально-виховної роботи – к.т.н., доцент Сотнікова Тетяна Геннадіївна

Контакти: тел. +380502183984; е-mail: sotnikova@snu.edu.ua


Секретаріат деканату:

Банда Софія Іванівна – диспетчер

Контакти: тел. +380668718884

Гуленко Анастасія

Контакти: тел. +380955659262

Задорожня Надія Петрівна – секретар

Контакти: тел. +380508604204

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., професор, Лорія Марина Геннадіївна

Наші контакти

е-mail: kisu@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр і PhD за очною та заочною формами навчання зі спеціальності: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та за оновленою спеціальністю з 2023 року – 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», активно впроваджує дуальну освіту з підприємствами різних видів виробництв.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління пройшла тривалий шлях свого становлення, починаючи з 1962 року, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні. Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами. Велика роль у становленні кафедри належить викладачам, які заклали фундамент, сформували традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедри, її наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління в сучасних умовах діяльності університету.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін не тільки студентам свого напрямку, а і студентам інших спеціальностей. Основний викладацький склад кафедри має досвід роботи на профільних виробництвах. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок з автоматизації та розробки комп’ютерно-інтегрованих систем управління виробництвами. Історія кафедри Кафедра “Автоматизації технологічних процесів ” заснована в 1962 році як кафедра “Автоматизації хімічних виробництв” Рубіжанського філіалу Харківського політехнічного інституту Міністерства освіти України. та перейменована у кафедру «Комп’ютерно-інтегрованих систем керування» у 2007 р.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін не тільки студентам свого напрямку, а і студентам інших спеціальностей. Основний викладацький склад кафедри має досвід роботи на профільних виробництвах. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок з автоматизації та розробки комп’ютерно-інтегрованих систем управління виробництвами.

Дисципліни, що викладаються кафедрою, є найсучаснішими, постійно доповнюються та оновлюються відповідно до вимог сьогодення, тому випускники спеціальності – затребувані роботодавцями. Наразі, підготовка здійснюється з вивченням таких освітніх компонент:

  • Електротехніка та електромеханіка
  • Вступ до спеціальності
  • Сучасні методи теорії управління
  • Основи автоматики та автоматизації
  • Алгоритмічне та програмне забезпечення КІСУ
  • Математичне моделювання складними технологічними процесами
  • Сучасні методи контролю та вимірювання в технологічних процесах
  • Прилади та методи неруйнівного контролю
  • Основи мехатроніки
  • Автоматизація технологічних процесів і виробництв КІСУ
  • Системи 3D-моделювання в галузі приладобудування та автоматизації
  • Основи моделювання автоматизованих систем управління КІСУ
  • Виробничі процеси та обладнання обєктів автоматизації
  • Електроніка та мікропроцесорна техніка
  • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
  • Інженерна графіка КІСУ
  • Інтелектуальні системи автоматизації технологічних процесів
  • Інтелектуальні системи управління
  • Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами
  • Комп’ютерні системи автоматизації виробництв нафтопереробки
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Мікроконтролери та їх програмування
  • Основи моделювання автоматизованих систем управління КІСУ
  • Підготовка “докторського проекта”
  • Проектування систем автоматизації
  • Робототехніка
  • Системи штучного інтелекту та сучасні методи теорії управління
  • Сучасні комп’ютерні технології при проектуванні схем автоматизації КІСУ
  • Теоретичні основи фізико-хімічних методів контролю
  • Теоретичні основи систем керування
  • Теоретичні основи вимірювальної техніки
  • Технічні засоби автоматизації

Викладачі кафедри

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Лорія Марина Геннадіївна

професор, доктор технічних наук, завідувачка кафедри

Телефон: +380502180478
Електронна пошта: m_loria@snu.edu.ua

Наукові інтереси: автоматизація та оптимізація технологічних процесів у промисловості, моделювання та аналіз динамічних систем, розробка імітаційних моделей для прогнозування та управління виробничими процесами, використання штучного інтелекту та машинного навчання в автоматизованих системах, дослідження та вдосконалення засобів автоматики для підвищення ефективності виробничих процесів.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Поркуян Ольга Вікторівна

професор, доктор технічних наук, ректорка університету

Електронна пошта: porkuian@snu.edu.ua

Наукові інтереси: широкий спектр напрямків у галузі автоматизації технологічних процесів у промисловості, розробка та застосування імітаційних моделей для аналізу та прогнозування динамічних систем у виробничих умовах, використання передових методів штучного інтелекту та машинного навчання для створення ефективних автоматизованих систем, дослідження спрямовані на пошук нових рішень та вдосконалення засобів автоматики з метою підвищення продуктивності та якості виробничих процесів.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Целіщев Олексій Борисович

професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи університету

Електронна пошта: celischev@snu.edu.ua

Наукові інтереси: широкий спектр напрямків у галузі приладобудування, автоматизації та хімічних технологій,  дослідження розробки нових приладів та пристроїв для контролю та вимірювання параметрів у хімічних процесах, розробка автоматизованих систем керування та моніторингу для оптимізації хімічних виробництв, дослідження з синтезу речовин, оптимізації технологічних процесів та пошук нових матеріалів з покращеними властивостями.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Сотнікова Тетяна Геннадіївна

доцент, кандидат технічних наук, заступниця декана факультету інформаційних технологій та електроніки

Електронна пошта: sotnikova@snu.edu.ua

Наукові інтереси: дослідження інтеграції механічних, електронних та програмних складових для створення складних та ефективних систем мехатроніки, дослідження роботів, алгоритмів управління ними та їх застосування у виробничих та побутових сферах, дослідження розвитку інтелектуальних систем (smart-технології), які забезпечують зв’язок та взаємодію між об’єктами навколишнього середовища, впровадження STEAM освіти у вищій школі, вивчення теорії автоматичного керування, методи та алгоритми автоматичного регулювання систем, а також засоби та прилади автоматизації, що використовуються для автоматизації виробничих та технологічних процесів.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Єлісєєв Петро Йосипович

доцент, кандидат технічних наук

Електронна пошта: eliseev@snu.edu.ua

Наукові інтереси: Сучасні методи автоматизації складних технологічних об’єктів, методи моделювання складних технологічних об’єктів, застосування теорії нечітких множин, розробка систем автоматизованого моніторингу                   та діагностики, створення методів та засобів для постійного моніторингу та виявлення несправностей в складних технологічних системах, що дозволяє попереджати аварійні ситуації та забезпечувати безперебійну роботу.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Карпюк Людмила Вікторівна

старший викладач

Електронна пошта: karpiuk@snu.edu.ua

Наукові інтереси: оптимізація інформаційного забезпечення комп’ютеризованих систем керування з використанням сучасного прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій, розробка інтерфейсів користувача та візуалізація даних, що допомагає операторам та управлінцям краще розуміти стан систем керування та швидше реагувати на зміни.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Асманкіна Анастасія Анатоліївна

асистент

Електронна пошта: asmankina@snu.edu.ua

Наукові інтереси: вивчення способів забезпечення зв’язку та взаємодії між різними пристроями та системами для підвищення ефективності та автоматизації процесів у реальному часі, оптимізація інформаційного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем керування, використання різноманітних сучасних прикладних програмних засобів та інформаційних технологій, дослідження розвитку інтелектуальних систем (smart-технології), впровадження STEAM освіти у вищій школі.


Факультет інформаційних технологій та електроніки

Тарасов Володимир Русланович

асистент

Електронна пошта: asmankina@snu.edu.ua

Наукові інтереси: дослідження можливостей та розробка нових застосувань 3D друку для виробництва прототипів, деталей та компонентів, що використовуються у системах автоматизації, розвиток інструментів візуалізації та аналізу даних, вивчення та розробка ергономічних інтерфейсів користувача для забезпечення зручного та ефективного взаємодії операторів з автоматизованими системами.

Наукова робота

  • дослідження завдань з контролю та керування складними технологічними процесами та сучасними методами оптимального керування;
  • дослідження застосування математичних моделей технологічних об’єктів виробництв для побудови систем оптимального управління;
  • дослідження багатопапраметричних об’єктів контролю та управління;
  • дослідження перехідних процесів систем автоматичного регулювання.

Результати виконаних наукових досліджень знаходять широке відображення у викладацькій діяльності.

На кафедрі комп`ютерно-інтегрованих систем управління використовуються наступні форми організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідних робіт з держбюджетних тематик; участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка і видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів є підготовка випускних робіт з актуальних науково-технічних проблем; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях; участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

В навчальний процес результати наукових досліджень втілюються через подачу лекційного матеріалу викладачами, розробку нових лабораторних робіт та видання навчальних посібників.

Кафедра постійно працює  над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу: бере участь у розробці нових і коригуванні діючих освітніх програм, навчальних планів, розробці навчальних посібників, методичних вказівок.

Випускники кафедри комп‘ютерно-інтегрованих систем управління є фахівцями широкого профілю, оскільки одержують різноманітну підготовку, як в галузі автоматизації сучасних виробництв, так і в галузях сучасних комп’ютерних технологій, електроніки й програмування.

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Рязанцев Олександр Іванович

Наша електронна пошта

е-mail: ce@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій та електроніки СНУ ім. В. Даля, і є родиною для близько 200 студентів, 100 магістрантів, 20 викладачів, 10 аспірантів-дослідників та 5 співробітників адміністративного-технічного складу. 

Головним завданням кафедри є підготовка професіоналів у галузі комп’ютерних наук, інженерії та інформаційних  технологій, здатних успішно вирішувати поставленні завдання, ефективно використовувати отримані знання та навички.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра забезпечує фундаментальну та професійно-орієнтовану підготовку спеціалістів за рівнями вищої освіти бакалавр,  магістр і доктор філософії  за очною та заочною формами навчання. 

Підготовка докторів філософії проводиться за спеціальністю:

•    122 – Комп’ютерні науки

Магістерська підготовка ведеться за спеціальностями: 

•   122 – Комп’ютерні науки

•   123 – Комп’ютерна інженерія

Підготовка бакалаврів проводиться за напрямами:

•   122 – Комп’ютерні науки

•   123 – Комп’ютерна інженерія

•   125 – Кібербезпека

Напрямки наукової діяльності кафедри:

•    Машинне навчання, робототехніка і комп’ютерний зір

•    Медична інформатика

•    Людське пізнання та штучний інтелект

•    ІТ в промисловості, безпеці та екології

•    Кібербезпека критичних інфраструктур

•    Технології розумного міста та інтернет речей (ІоТ)

Кафедра підтримує зв’язки з підприємствами, що займаються розробкою та  впровадженням сучасних інформаційних технологій. Завдяки цьому, студенти 2-5 курсів мають змогу проходити практику на кращих підприємствах регіону, беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, семінарах. 

Студенти кафедри – активні учасники і неодноразові призери всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Більшість випускників кафедри працюють за спеціальностями і займають різні посади в сфері ІТ: керівництво ІТ-відділами та ІТ-компаніями, розробка, тестування програмного забезпечення, розробка комп’ютерних ігор, адміністрування комп’ютерних мереж, тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств в сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами.

Наукові заходи:

Щорічно кафедра організовує міжнародний симпозіум AIRS2: Artificial Intelligence, IoT, Robotics and Smart Systems, проводить форум ІТ-ідея, який поєднує демонстрацію найкращих практичних розробок і дослідницьких проектів молодих вчених сходу України та регіональний Ярмарок ІТ-ресурсів. 

Раз на два роки кафедра організовує міжнародну конференцію  TACSIT: Theoretical and Applied Computer Science and Information Technology, що висвітлює останні досягнення та наукові розробки в сфері ІТ.

Історія кафедри

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії заснована у 1984 році, як кафедра “Електронно-обчислювальних машин” Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем (ОКС) Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1993 року кафедра працює на базі  Східноукраїнського державного університету (з 1994 року  у складі Сєвєродонецького технологічного інституту, з 2015 – Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля). 

З початку заснування, основним напрямом кафедри була підготовка спеціалістів в галузі комп’ютерної інженерії. На даний момент – бакалаврів і магістрів за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки та 123  – комп’ютерна інженерія. 

Аспірантура відкрита на кафедрі з 2002 року по спеціальності “Системи і процеси управління”, а з 2016 року по спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. 

Нині кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” – від бакалавра до доктора філософії.

Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацює з: ПрАТ “СНВО “Імпульс”; центром інформаційних технологій і телекомунікацій ПрАТ “Cєвєродонецьке Об’єднання Азот”; кафедрою автоматизації обчислювальної техніки ХНУРЕ; кафедрою комп’ютерних систем і мереж НАУ ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”; Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова  Національної академії наук України; підприємствами та організаціями регіону.

Перелік дисциплін, що викладає кафедра:

Адміністрування комп’ютерних мереж 
Безпека баз даних 
Безпека і тестування програмного забезпечення 
Веб-технології та веб-дизайн
Вступ до інтелектуального аналізу даних
Вступ до інтерактивного проектування 
Вступ до обчислень з Python 
Вступ до управління ризиками безпеки
Етичний хакінг і тестування на проникнення 
Захист інформації в комп’ютерних системах
ІТ-аудит та управління ризиками на підприємстві
ІТ для моніторингу та моделювання
IT та основи інформаційної безпеки 
Інтерфейси інтелектуальних систем
Проектування інтелектуальних систем
Програмне забезпечення систем Multimedia
Програмні засоби обробки зображень 
Програмування 
Об’єктно-орієнтоване програмування і структури даних 
Обчислення для аналізу даних 
Обчислювальний інтелект 
Системи підтримки прийняття рішень 
Системне програмування 
Системне програмне забезпечення 
Сучасний стан наукових знань по спеціальності  “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
Кібербезпека критичних інфраструктур 
Комп’ютерна логіка та кінцеві автомати 
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерна електроніка 
Комп’ютерне моделювання процесів та систем
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні системи 
Криптологія та захист даних 
Крос-платформне програмування 
Машинне навчання 
Методи інтелектуального аналізу даних 
Методи захисту програмного забезпечення
Методи проектування та захисту баз даних 
Методи штучного інтелекту 
Методологія впровадження інформаційних технологій на підприємстві 
Мережна та інтернет безпека 
Мікроконтролери та програмування вбудованих систем
Операційні системи
Операційні системи паралельної обробки інформації 
Організація баз даних
Основи ІТ-інженерії аналізу безпеки комп’ютерних систем 
Основи комп’ютерної криміналістики 
Паралельні обчислювальні системи та середовища
Програмна інженерія і управління ІТ-проектами 
Програмне забезпечення управляючих систем
Проектування інтелектуальних систем 
Розробка та аналіз комп’ютерних алгоритмів 
Розробка безпечних веб-додатків 
Теорія інформації та кодування   
Теорія прийняття рішень 
Технічна діагностика комп’ютерних систем
Технології проектування та оптимізації комплексних систем
Технології розподілених систем та паралельних обчислень 
Технологічні системи автоматизації програмування 
Системний аналіз і проектування
Цифрова схемотехніка та архітектура комп’ютерів 

Наукова робота

З 2002 року на кафедрі формуються дві наукових школи.

Під керівництвом проф. О.І. Рязанцева створена наукова школа з системного аналізу технозонних інформаційних систем, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері розробки інформаційних технологій забезпечення техногенної безпеки промислового регіону. Предметом дослідження є моделі та методи аналізу, оцінки і прогнозування негативних наслідків експлуатації техногенно-небезпечних промислових об’єктів.

Під керівництвом проф. Рязанцева О.І. захищено 1 дисертацію д.т.н. і 5 к.т.н.

Другий напрям очолює проф. Скарга-Бандурова І.С. Наукова робота охоплює міждисциплінарні дослідження з розробки та використання інформаційних технологій в промисловості, екології, медицині. Основний акцент робиться на технологіях машинного навчання та обробки даних, зокрема  математичні, обчислювальні, наукові і предметно-специфічні методи, інструменти і алгоритми, які застосовуються до даних для виявлення закономірностей, підтримки прийняття рішень, та трансформації даних в знання.

Під керівництвом Скарги-Бандурової І.С. захищено 4 дисертації на отримання наукового ступеня к.т.н.

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують також за напрямами: технології багатовимірних баз даних; методи автоматного проектування систем залізничної автоматизації; методи оцінювання критичних параметрів і раннього попередження небезпечних ситуацій; організація паралельних обчислень; технології для диспетчеризації завдань реального часу; тестування програмного забезпечення систем критичного призначення; розробка спеціалізованих апаратно-програмних засобів тестування захищеності комп’ютерних систем и мереж.

Підрозділи кафедри

Кафедра має дві філії: на ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання« Імпульс» та на інженерно-виробничому підприємстві «Велес М».

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

к.т.н., професор Паеранд Юрій Едуардович

Наша електронна пошта

ea@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за очною та заочною формою навчання за рівнями вищої освіти бакалавр за спеціальностями 171 «Електроніка», 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», а також за рівнем вищої освіти магістр за спеціальністю 171 «Електроніка».

Спеціальність 171 «Електроніка» направлена на набуття компетентностей необхідних для розв’язання складних задач і проблем в електроніці на основі апаратно-програмних комплексів електронних систем контролю і управління об`єктами різної природи та призначення.

Загальна інформація про кафедру

Виникнення кафедри електронних апаратів обумовлене гострою потребою підприємствами та виробництвами регіону і країни відповідних фахівців з питань проектування, розробки і обслуговування електронних приладів та систем.

Фахівці, які підготовлені викладачами кафедри, завжди затребувані сучасним ринком праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності. При навчанні реалізується практико орієнтований підхід в навчанні, робиться акцент на формування у студентів професійних практичних навичок і компетенцій.

 На кафедрі працюють викладачі, які мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання та використання майбутніми фахівцями знань та вмінь при проектуванні, керуванні, дослідженні технологічних процесів у галузі електроніки, мікро-та наносистемної техніки, радіотехніки та телекомунікацій.

Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацювала з Сєвєродонецьким НВО «Імпульс», НВО «Мікротерм», інформаційно-обчислювальним центром Сєверодонецького об’єднання «Азот» та іншими підприємствами та організаціями регіону та України.

Лабораторний фонд кафедри, дозволяє, використовуючи численне лабораторне обладнання і комп’ютерні класи, проводити навчання студентів на високому практичному рівні.

Завдяки тому, що наша кафедра співпрацює з підприємствами галузі електроніки, у студентів є можливість доступу на підприємство вже з третього курсу.

В процесі навчання студенти на кафедрі під керівництвом професорів і доцентів вчаться не тільки розробляти, але і своїми руками збирати різні пристрої і лабораторні установки для вивчення основ електроніки, радіотехніки і радіозв’язку.

Характер працевлаштування випускників на конкурентному ринку праці – один з показників престижності нашого університету, відповідності його навчальних програм сьогоднішнім вимогам роботодавців. Наші випускники затребувані в багатьох регіонах нашої країни та за її межами. Вони працюють на відповідальних постах підприємств і організацій в галузі електроніки та електронних комунікацій.

Спеціальність 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» спрямована на формування професійної компетентності фахівців в області телекомунікацій і радіотехніки, що спрямовані на здатність розв’язувати спеціалізовані задачі розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і модернізації радіотехнічних систем та засобів зв’язку. Уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності спрямованій на створення умов для обміну інформації на відстані, її обробки та зберігання.

Історія кафедри

Кафедра електронних апаратів заснована у 1984 році як кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури у зв`язку з організацією Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем Харківського інституту радіоелектроніки (наказ Міністерства освіти УРСР № 212 від 28.06.84 р.). З 1987 року кафедра веде підготовку спеціалістів по денній формі навчання.

З 1994 року кафедра стала структурним підрозділом Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З введенням в дію нових найменувань спеціальностей в 1999 році кафедра отримала назву «Кафедра електронних апаратів».

З 1984 року по 2014 рік кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Хіль Михайло Іванович, з 2014 р. по 2019 р. – доктор технічних наук, професор Смолій Вікторія Миколаївна, а з 2019 р. і по теперішній час – кандидат технічних наук, професор Паеранд Юрій Едуардович.

У 2014 році згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1132 від 06.10.2014 «Про організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля» університет переміщено до міста Сєвєродонецька. З того часу кафедра електронних апаратів є структурним підрозділом Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

У березні 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, кафедра отримала нову локацію, а саме у місті Києві.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

  • Інформатика
  • Фізичні основи електроніки
  • Матеріали електронної техніки
  • Теорія електричних кіл
  • Твердотільна електроніка
  • Пристрої аналогової електроніки
  • Пристрої цифрової електроніки
  • Основи мікроелектроніки Енергетична електроніка
  • Моделювання в електроніці
  • Мікропроцесорна техніка
  • Методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем
  • Енергетична електроніка
  • Основи конструювання та надійність електронних пристроїв
  • Пристрої живлення електронних систем
  • Мікропроцесорні електронні системи
  • Проектування електронних систем
  • Моделювання електронних пристроїв та систем
  • Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
  • Прилади на нанорозмірних і квантових ефектах
  • Кристалофізика та структурний аналіз Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних мікросхем
    Наноматеріали та нанотехнології
  • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних мікросхем

Інформація про очільника кафедри

Паеранд Юрій Едуардович, к.т.н., професор

Наукова спеціальність: 05.12.13 – Технологія виробництва пристроїв радіотехніки й зв’язку.

Тема дисертаційної роботи: “Дослідження впливу технологічних факторів на параметри складових п’єзокерамічних перетворювачів для електромеханічних фільтрів та розробка нових технологічних процесів їхнього виготовлення”.

Автор понад 180 опублікованих наукових і науково-методичних робіт, у тому числі трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом Паеранд Ю. Е. захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: П’єзоелектричні перетворювачі, електромеханічні фільтри, напівпровідникові перетворювачі енергії, джерела високої напруги, іонізатори повітря.

Викладачі кафедри

  • Паеранд Юрій Едуардович (завідувач кафедрою електронних апаратів, кандидат технічних наук, професор)
  • Захожай Олег Ігорович (доктор технічних наук, доцент)
  • Самойлова Жанна Миколаївна (кандидат технічних наук, доцент)
  • Тюндер Ірина Сергіївна (старший викладач)
  • Зінченко Володимир Леонідович (старший викладач)

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри електронних апаратів охоплює тематику пов’язану з дослідженнями та розробкою електронних пристроїв та технологічних процесів їх вироблення.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри наступні:
– високовольтні джерела живлення на базі п’єзоелектричних трансформаторів;
– електромеханічні фільтри,
– іонізатори повітря;
– передача інформації по каналах зв’язку;
– математичне моделювання технологічних процесів.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Аспірантом кафедри проводяться дослідження щодо передачі квантової інформації з метою вдосконалення протоколів передачі з урахуванням спотворень та втрат у каналі зв’язку для максимального ефективного використання доступних ресурсів та забезпечення стабільності комунікацій.

Студенти кафедри активно займаються науковою роботою і приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, у 2023 році наукові роботи студентів зайняли перше місце за напрямом «Автоматизація та приладобудування» і третє місце за спеціальністю «Електроніка»

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Завідувач кафедри

д.т.н., проф., Захожай Олег Ігоревич

Наша електронна пошта

е-mail: soft@snu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра інформаційних технологій та програмування готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області інформаційних технологій. Головною метою діяльності кафедри є підготовка професіоналів з сучасної програмної інженерії, інформаційних систем  і технологій. 

Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій та програмування створена наказом ректора 8 серпня 2016 року на базі двох кафедр СНУ ім. В. Даля: кафедри  математики, інформатики та фізики і кафедри програмування.  Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення і розвитку довжиною в не одне десятиріччя. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

  • Комп’ютерні інформаційні технології
  • Інформатика
  • Обчислювальна техніка та програмування
  • Вища математика 
  • Математичний аналіз
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Дискретна математика
  • Чисельні методи
  • Теорія ймовірностей та математична статистика
  • Алгоритми та структури даних
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Архітектура обчислювальних систем
  • Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення
  • Програмування
  • Web-програмування
  • Програмування для мобільних платформ
  • Програмування комп’ютерної графіки
  • Програмування та підтримка веб-застосувань
  • Інтернет-технології
  • Інформаційні технології та системи
  • Геоінформаційні системи в галузі
  • Операційні системи та системне програмування 
  • Обробка зображень та мультимедіа
  • Технології баз даних
  • Методи проектування та захисту баз даних
  • Бази даних та інформаційні системи
  • Організація комп’ютерних мереж
  • Технології проектування комп’ютерних систем
  • Засоби наукової візуалізації
  • Фізика

Наукова робота

Наукова робота кафедри здійснюється за такими напрямами: розробка інформаційних технологій в прикладних галузях та виробництвах, розробка моделей і методів збору, обробки та перетворення інформації в системах підтримки рішень, масового обслуговування, логістики та ін. Наукові розробки та програмні засоби, що створюються на кафедрі, використовуються в хімічній промисловості, машинобудуванні, енергетиці, медицині, тощо.