Антикорупційна програма

Відповідальна особа з протидії корупції

Лист погодження МОН

Наказ № 62/80-01 від 10.05.2017р. Про призначення відповідальної особи з питань корупції

Наказ № 373_01 від 15.12.2018р. Про запобігання хабарництва та коррупційних дій в університеті

Наказ № 373_01 від 15.12.2018р. Роз’яснення-інформація

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

Закони України

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

Про запобігання корупції

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Про Національне антикорупційне бюро України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України

Про Стратегію сталого розвитку «України 2020»

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Постанови Кабінету Міністрів України

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади

Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

Національне агенство з питань запобігання корупції

Дослідження щодо корупції в Україні

Рішення №832 про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв’язку з громадськістю із зазначеного питання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку працівників університету.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля –  доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин – Ноженко В.С.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Університету, затвердженої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників університету може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: antikor.snu.edu@gmail.com ;
  • письмово за адресою: 93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59А, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з законодавством України, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

Увага! Повідомлення про можливі прояви корупції або хабарництво підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Зразок повідомлення

Декларування суб’єктів декларування

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля нагадує, що згідно з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», особи, які підлягають декларуванню, повинні з 01 січня 2021 року до 31 березня 2021 року подати е-декларацію (Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік) через електронний портал: https://public.nazk.gov.ua

Нагадуємо, для цього необхідно отримати/мати ЕЦП (електронний цифровий підпис) для входу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://portal.nazk.gov.ua)

Контактну інформацію акредитованих центрів сертифікації ключів (далі ‑ АЦСК) розміщено у електронному реєстрі суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з ЕЦП за адресою: http://czo.gov.ua/ca-registry

Роз’яснення щодо заповнення декларації – https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Технічні вимоги до полів форми декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Навчальні матеріали

Антикорупційні системи – посібник Ради Європи

Підручник – Основи запобігання корупції

Спеціалізовані органи з боротьби з корупцією – посібник ОЕСР

Методичні вказівки