Статут СНУ ім. В. Даля

Наказ про затвердження Статуту

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на 07.09.2022р.

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на 01.07.21 р.

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на 12.04.21 р.

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на 29.01.21 р.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура університету

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами

Портфоліо освітніх програм

Ліцензований обсяг та фактична кількість студентів_2016-2018

Ліцензований обсяг та фактична кількість студентів_2018-2019

Ліцензований обсяг та фактична кількість студентів_2019-2020

Ліцензований обсяг та фактична кількість студентів_2020-2021

Ліцензований обсяг та фактична кількість студентів 2021-2022

Мова освітнього процесу

Перелік посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Наказ №211_2 від 25.08.2021 “Про оголошення конкурсу на посаду директора ВСП Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж”

Матеріально-технічне забезпечення університету

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку СНУ ім. В. Даля

Вартість проживання у гуртожитку

Результати моніторингу_2016-2017

Результати моніторингу_2017-2018

Результати моніторингу_2018-2019

Результати моніторингу_2019-2020

Результати моніторингу_2020-2021

Правила прийому до університету

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність причетних осіб

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Положення про облікову політику

Дійсні реквізити СНУ ім. В. Даля для сплати за навчання

Кошторис/Плани асигнувань загального фонду бюджету/Плани використання бюджетних коштів/Помісячний план використання бюджетних коштів

Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Зведений штатний розпис